La Suite completa d'ERP per a pimes

erp-banner

La solució ERP completa amb CRM i ecommerce B2B/B2C integrats

Més informació
erp-banner

Especialistes en el mercat de la distribució, amb o sense fabricació

Des de la complexitat d'aprovisionament fins a la omni-canalitat de la venda.

Desenvolupant software de gestió des de 1989

Des de la concepció del producte, aprovisionament i/o producció, un SGA complet amb traçabilitat i ubicacions, atenció al client, gestió de botigues, punts de venda, etc.

Més informació
erp-charts

L'ajudem a aconseguir els seus objectius

Volem facilitar el seu dia a dia, sigui quin sigui el seu rol a l'empresa.

erp-bottom

CEO - Direcció

Retorn assegurat de la inversió. Ràpida implantació. Despeses clares des del principi. Relació directa amb el fabricant. Quadre de comandament integrat. Funcionament per rols. Proximitat i relació a llarg termini.

COO - Direcció d'operacions, magatzem i logística

Gestió de totes les fases de producte. Logística i traçabilitat en totes les operacions. Optimització de compres. SGA complet. Inventari permanent. Nº de sèrie, lots, ubicacions. Valoració d'inventari a temps real. Moviments E/S amb picking automatitzat. Integració amb portals B2B i B2C (ecommerce), drop-shipping. Integració amb proveïdors logístics. Control de dipòsits i trànsit. Gestió de tarifes de transport i automatització d'enviaments.

CSO - Direcció comercial/vendes

Visió 360º del client. Política comercial global. Portal obert a clients (KRITER CONNECT) per a atenció 24x7. Ecommerce B2B i/o B2C integrat (KRITER STORE). CRM web i App per a mòbil i tableta (KRITER CRM REPCAMP).

CMO - Direcció de màrqueting

Gestió de campanyes i leads. Triple model: lead, potencials i clients. Monitorització d'oportunitats i de tot el procés de venda a través de tasques. Pipeline de vendes. Integració amb eines de màrqueting d'ús comú.

CFO - Direcció financera

Control de despeses i marges. Informació permanent de resultats. Planificació financera i pressupostaria. Gestió de tresoreria. Comptabilitat continua i automatitzada. Declaracions oficials AEAT SII. Subministre immediat d'informació. Business intelligence.

CIO/CTO/CDO - Direcció de transformació Digital i TIC

Arquitectura basada en estàndards de qualitat i seguretat. Connexió a les seves aplicacions preferides. Administració per rols. Base de dades oberta. API. Cloud o on-premise.