Gestioni la seva empresa de fabricació i venda de pintures i vernissoss des d'un únic punt

Kriter Cloud Suite per al sector de fabricació, distribució i venda de pintures i vernissos, li permetrà gestionar i optimitzar el seu dia a dia de manera àgil i eficaç, amb una visió 360º de tot el procés des d'un único centre de control.

Més informació
erp-charts

 

 

Kriter Cloud Suite per al sector de fabricació, distribució i venda de pintures i vernissos

Agilitat, augment de la productivitat, ràpida implantació i retorn d'inversió.

Tarifes il·limitades

Gestioni diferents tarifes que li permetran diferenciar entre clients clients professionals i usuaris finals. Apliqui descomptes i promocions. Apliqui escalats de venda per volum.

Mòdul TPV Tàctil

Fidelitzi als seus clients des del TPV Tàctil. A més de portar a terme totes les operacions habituals, podrà gestionar targetes de fidelització, condicions especials de productes o de famílies completes. Designi articles favorits en pantalla, per un accés ràpid als mateixos.

Stock sempre a mà

Magatzems il·limitats, físics i virtuals. Gestioni nombres de serie i/o lots. Eviti ruptures de stock i optimitzi el seu magatzem amb el càlcul de necessitats, marcant stocks màxims, mínims i punts de comanda amb reposició automàtica. Ubiqui i localitzi comandes de clients preparats i no entregats o en reserva.

 

 

 

 

 

Talent individual, intel·ligència de grup

Perquè Kriter Software

L'experiència obtinguda des de 1989 i el coneixement del sector, ens permeten aportar la solució idònia per a la seva empresa.

El seu benefici, el més important

Porti la gestió completa de tresorería, amb control de bestretes, cobraments, pagaments i remeses. Facturació automatitzada a partir dels albarans. Contabilització amb un sol clic. Declaracions oficials AEAT, SII...

Connectat als seus clients

Amb Kriter Cloud Suite, connecti 24x7 amb Kriter Store B2B/B2C, Kriter Connect o plataformes de tercers. Amplïi la seva capacitat de venda amb CRM Repcamp App, amb SAT integrat.