CONSULTA LES NOSTRES OPORTUNITATS PROFESSIONALS ACTUALS

ConsultorIa

KRITER ERP Consultant Barcelona KRITER ERP Consultant Barcelona
Gestió Empresarial | Comptabilitat
KRITER ERP Consultant Madrid KRITER ERP Consultant Madrid
Gestió Empresarial | Comptabilitat

desenvolupament

Java Developer Analista programador Java 
Enginyers/es de Desenvolupament i Arquitectes Java amb àmplia experiència amb J2EE, JPA HIBERNATE i JSF.
Mobile Developer Desenvolupador Mobilitat
Enginyers/es de Desenvolupament d'aplicacions MÒBIL amb àmplia experiència amb Android i/o iOS.
Web Developer Desenvolupador Web Backend, FrontEnd
Enginyers de Desenvolupament WEB amb àmplia experiència amb HTML5, CSS, JS, PHP, SQL i MAQUETACIÓ de plantilles.

Perfil Analista programador JAVA
J2EE | JPA HIBERNATE | JSF

KRITER Software busca actualment Enginyers/es de Desenvolupament (junior i senior) de Java amb àmplia experiència tècnica amb J2EE o SPRING Framework, JPA HIBERNATE i JSF.

Requeriments per al lloc de treball:

 • Experiència tècnica amb JPA, HIBERNATE
 • JEE o SPRING Framework.
 • Anàlisi funcional i proves.
 • Estimació, planificació i seguiment de projectes i/o serveis.
 • Gestió del client tant a nivell tècnic com funcional.
 • Inquietud per a l'estudi continu de tècniques i eines.
 • Ser proactiu, amb ganes de treballar en equip.

Experiència:

 • SENIOR: 2 anys.
 • JUNIOR: suficient.

Lloc de Treball:

 • Mataró (Barcelona).

Coneixements desitjables en:

 • Estàndards web (HTML5, CSS3).
 • PRIMEFACES/Angular/VUE.
 • Llibreries JS com JQuery.
 • Solucions distribuïdes basades en serveis REST amb OAuth.
 • Ús i gestió (triggers, procediments enmagatzemats) de bases de dades SQL (Microsoft SQL).
 • GIT per al control de versions i desplegament d'aplicacions.
 • Treballs amb APIs de tercers.
 • Entorns de test i/o llibreries com JUnit.
 • Entorns d'integració continuada.

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional acord amb l'experiència i capacitació aportada.
 • Possibilitat d'evolució a l'empresa en base a les nostres carreres professionals.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa.

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net.


 

Perfil DESenvolupador MObILItat
ANDROID SDK | iOS | SWIFT

KRITER Software busca actualment enginyers/es de Desenvolupament d'aplicacions MÒBIL amb àmplia experiència tècnica en Android i/o iOS.

Requeriments per al lloc de treball:

 • Experiència tècnica amb els SDKs natius d'una o les dos plataformes (Android, iOS)
 • Coneixement aprop de l'ús de bases de dades relacionals MySQL.
 • Maquetació de LAYOUTS (Android) i/o STORYBOARD i NIB (iOS) a partir de plantilles preexistents o desenvolupant des de zero (Implementant un disseny realitzat a PHOTOSHOP).
 • Coneixement en consum de serveis web i transformació de dades.
 • Autonomia per treballar juntament amb el client en un equip multidisciplinar.
 • Interès en els nous canvis en les tecnologies mòbils.
 • Ser proactiu, amb ganes de treballar en equip.
 • Nivell d'Anglès mitjà/alt

Formació mínima:

 • FP2/Grau Superior.

Experiència:

 • 2 anys.

Nivell professional:

 • Especialista.

Lloc de Treball:

 • Mataró (Barcelona).

Coneixements desitjables en:

 • Llibreries de tercers tant de UI com de procés.
 • Gestors de dependències com GRADLE i/o COCOAPODS.
 • Solucions distribuïdes basades en serveis REST amb OAuth.
 • GIT per al control de versions i el desplegament d'aplicacions.
 • Treballs amb APIs de tercers (Twitter, Facebook, Google Maps, Mandrill, etc.).
 • Entorns d'integració continuada.

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional d'acord a l'experiència i capacitació aportada.
 • Possibilitat d'evolució a l'empresa en base a les nostres carreres professionals.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa.

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net.


 

Perfil DESenvolupador web, backend/frontenD
HTML5 | CSS | JS |PHP |SQL | MAQUETACIÓ

KRITER Software busca actualment Enginyers/es de Desenvolupament WEB amb àmplia experiència tècnica amb HTML5, CSS, JS, PHP, SQL i MAQUETACIÓ de plantilles.

Requeriments per al lloc de treball:

 • Àmplia experiència tècnica en estàndards web (HTML5, CSS3).
 • Coneixements sobre l'ús de bases de dades relacionals MySQL.
 • Maquetació HTML+CSS a partir de plantilles preexistents o desenvolupant des de zero (Implementant un disseny realitzat a PHOTOSHOP).
 • Autonomia per a treballar juntament amb el client en un equip multidisciplinar.
 • Interès en els nous canvis en les tecnologies web.
 • Ser proactiu, amb ganes de treballar en equip.
 • Nivell d'Anglès mitjà/alt.

Formació mínima:

 • FP2/Grau Superior.

Experiència:

 • 2 anys.

Nivell professional:

 • Especialista.

Lloc de Treball:

 • Mataró (Barcelona).

Coneixements desitjables en:

 • Llibreries JS com JQuery.
 • Frameworks MVC de PHP (Laravel, Symfony).
 • Llibreries i/o frameworks de treball asíncrons com NODE.JS
 • Solucions distribuïdes basades en serveis REST amb OAuth.
 • Ús de bases de dades no SQL (MONGODB).
 • Software Ecommerce: OpenCart (principalment). Prestashop i Magento seran valorats positivament.
 • GIT per al control de versions i desplegament d'aplicacions.
 • Treballs amb APIs de tercers (Twitter, Facebook, Google Maps, Mandrill, etc.).
 • SEO, SEM i Analytics.
 • Entorns d'integració continuada.

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional acord amb l'experiència i capacitació aportada.
 • Possibilitat d'evolució a l'empresa en base a les nostres carreres professionals.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa.

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net.


KRITER ERP CONSULTANT
GESTIÓ EMPRESARIAL | CONTABILItAt

KRITER Software és fabricant de software de gestió per a empreses. Des de la seva fundació en 1989 es focalitza en el desenvolupament de solucions estàndar i altament parametritzables que cobreixen les necessitats informàtiques de la mitjana empresa en múltiples sectors. L'ecosistema d'aplicacions que componen el seu catàlog tenen com a nucli la plataforma de gestió KRITER ERP, la funcionalitat es potencia amb un conjunt d'aplicacions interconnectades entre si, que abarquen tant solucions web e-commerce (B2B y B2C) com de mobilitat empresarial, junt amb l'eines CRM per la força de vendes.

Actualment estem buscant Consultors/es de negoci del nostre ERP, amb àmplia experiència professional en aquest camp, per les nostres oficines de Mataró (Barcelona) i Madrid.

El consultor estarà en contacte directe amb el client (sempre amb la supervisió del cap de l'equip), i s'encarregarà d'implantar, formar i assesorar als clients en referència a KRITER ERP. A més, haurà de realitzar un seguiment dels seus projectes i reportant incidències i dubtes al cap de l'equip.

Formació:

 • Formació Mínima: CFGS Administració i Finances.
 • Formació desitjada: Diplomatura en Ciències Empresarials, Llicenciatura en Economia o ADE.

Experiència:

 • 1-2 Anys en Departaments d'Administració i Finances
 • Valorable 2-3 anys en llocs similars.
 • Valorable experiència en empreses d'auditoria.

Lloc de Treball:

 • Oficines de Mataró (Barcelona) i Oficines de Madrid.

Tasques a realitzar:

 • Analitzar, avaluar, planificar i implantar el software KRITER ERP en nous clients.
 • Reporting dels projectes assignats al Product Manager o al Cap de l'equip.
 • Proposar millores de funcionament i noves aplicacions del software.
 • Millorar els processos interns dels clients mitjançant la utilizació de les eines que ofereix KRITER ERP.
 • Comunicació amb el client per detectar possibles necessitats operatives i oferir solucions per aquestes.
 • Seguiment de projectes per complir amb les dates pactades i amb compromís de pressupost.
 • Ajudar i assessorar a l'equip de software pel desenvolupament de noves utilitats.

Aptituds i coneixements desitjats:

 • Àmplia experiència tècnica en Sistemes de Gestió ERP (logística, vendes, compres, gestió comercial,...).
 • Comptabilitat i Finances (NPGC).
 • Coneixements IT.
 • Nivell Avançat del paquet Microsoft Office (en especial, Microsoft Excel).
 • Gestió de dades, elaboració d'informes.
 • Capacitat d'aprenentatge continuat.
 • Planificació i seguiment de projectes d'implantació a nous clients.
 • Gestió del client tant a nivell tècnic com funcional.
 • Dots de comunicació: atenció al client, proactivitat, comunicació constant i treball en equip.
 • Disponibilitat per viatjar.
 • Carnet de conduir (B).
 • Es valoraran positivament coneixemenets de SQL i Power Pivot o similars (Business Intelligence).

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional d'acord a l'experiència i capacitació aportada.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa.
 • Contracte indefinit.

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net.