Tecnologia de Gestió

Les cadenes de botigues assumeixen una presència cada vegada més important en el comerç, la seva rellevància és significativa i cada vegada més especialitzada.

Això s'evidencia en supermercats, en botigues per departaments, farmàcies, botigues de la llar, especialistes de construcció, perfumeries, entre d'altres. Vendre avui en dia implica molt més que tenir productes en una prestatgeria.

KRITER Software, conscient d'aquesta necessitat del sector, disposa d'una innovadora solució enfocada a resoldre la problemàtica actual dels punts de venda, la solució TPV Tàctil. Integrada en la plataforma de gestió de KRITER ERP, aquesta es consolida com una solució que potència de forma exclusiva els processos de vendes de productes de cara al públic, dinamitzant l'activitat del negoci.

kriter software. Tecnologia Gestió. ERP. CRM
Pantalla principal TPV

El TPV  Tàctil facilita als usuaris un alt grau de intuició i flexibilitat a través d'un atractiu interfície gràfic, agilitzant les tasques. Sens dubte un factor d'innovació en el qual l'usuari troba avantatges de maneig, permet actuar de manera més ràpida i eficaç, a través de robustos desenvolupaments basats en tecnologia d'última generació.

 

kriter software. Tecnologia Gestió. ERP. CRM
Consulta d'Articles de Venda

La solució de KRITER TPV Tàctil  ajuda, en operacions de venda al detall, gestionant el seu inventari i, per tant, l'ajuda a vendre els productes adequats en el moment precís. Senzill d'entendre permet un ús immediat i un ràpid aprenentatge d'opcions més avançades. A més, en ser una aplicació optimitzada per a sistemes amb pantalles tàctils, permet una gran facilitat i rapidesa en el maneig. Tot i que el disseny d'aquesta aplicació permet realitzar la venda amb pantalla tàctil, també permet la venda amb teclat i ratolí, amb lector de codis de barres o mitjançant codis PLU.

kriter software. Tecnologia Gestió. ERP. CRM
Pantalla de cobrament en efectiu

Així mateix, KRITER Software exposa un enorme potencial en aquesta plataforma a través d'una depurada lògica de negoci recopilada pels experts de negoci durant els últims anys.

Entre les característiques més significatives s'enumeren les següents:

 • Encàrrecs amb posibilitat de rebre bestretes.
 • Registre i control d'horari de venedors.
 • Llista d'articles més venuts (favorits). Plu’s – Tecles associades a articles per venda ràpida.
 • Cerques avançades.
 • Política de preus normal, tarifes i fitxes comercials.
 • Un TPV multidivisa i amb múltiples formes de pagament, totes elles configurables (efectiu, targetes, vals emesos, vals de regal, xecs, obertura de crèdit, bestretes …)
 • Opció de cobrament ràpid.
 • Tancament provisional (X) / definitiu (Z). Opcions per quadrar a posteriori.
 • Entrades i sortides d'efectiu en caixa.
 • Gestió de tiquets regal i de targeta de fidelització de clients (client VIP).
 • Lector de targetes de venedors, tiquets de bàscules, etc.
 • Posibilitat d'aparcar i recuperar tiquets d'altres caixes.
 • Posibilitat d'emissió de factures i/o albarans per facturació a final de mes.
 • Registre i alta de clients des del mateix terminal.
 • Gestió de permisos per venedor /usuari.
 • Consulta d'estoc i últimes vendes.
 • Informes de vendes. Articles més venuts per trams horaris, etc.
 • Esquema de botigues propies i/o franquícies.
 • Aprovisionament de materials (estoc mínim, vendes del dia, etc.)
 • Traspàs de materials entre botigues.
 • Petició de dades estadístiques dels clients.

Amb aquest TPV Tàctil es dóna solució a aquells negocis que requereixen una baixa formació del personal en la utilització del programari conjugant amb això una operativitat ràpida.

kriter software. Tecnologia Gestió. ERP. CRM
Pantalla d'obertures de crèdit

A més, inclou les funcionalitats necessàries pel control d'un negoci modern i eficaç, ajudant al venedor al control de l'efectiu per minimitzar problemes en el tancament.