Subministraments industrials

kriter software. Subministraments industrials.  ERP. CRM


Màximes exigències

La gran quantitat d'empreses proveïdores de subministraments industrials ha convertit a aquest sector en una activitat competitiva. Oferir una cartera de productes de primer nivell o comptar amb una ampla gamma de referències a disposició del mercat ja són vies directes per l'èxit empresarial 

Avui, mantenir una posició de lideratge en el mercat dels subministraments industrials depèn, a més, de dotar a l'organització d'alts nivells d'agilitat per la gestió dels seus processos interns, assegurant així un subministrament constant al mercat tot i les seves variables demandes, una oferta ajustada als requeriments del client, temps d'entrega exactes, i el que és més important, una absoluta optimització de tots els recursos interns de l'empresa. 

La seva empresa necessita una solució de cost competitiu i ràpida implantació: 

  • Coordinar estocs i inventari des d'un a múltiples magatzems en temps real.
  • Assegurar el subministrament als seus clients amb temps d'entrega exactes.
  • Gestionar àgilment un gran número de referències sense importar la seva multiunitat.
  • Oferir al mercat els millors preus sense sacrificar la màxima rentabilitat.
  • Saber exactament quines són les àrees on és competitiu i quines necessita millora.

KRITER ERP per subministraments industrials ofereix una plataforma modular única per gestionar de manera eficient els processos més comuns en empreses dedicades a la fabricació, distribució i instal.lació de materials pel sector de la construcció. 

Cicles d'Aprovisionament Optimitzat

Adelantar-se a les futures demandes del seu mercat mitjançant un correcte anàlisi de les necessitats de compra li permetrà entregar el millor servei sense sacrificar els seus actius. 

Visibilitat de l'estoc

Gestioni de manera centralitzada des d'un a múltiples magatzems amb total control en temps real de la tipologia i tamany de cadascuna de les referències del seu inventari. 

Major control de pressupostos per projectes i obres

Càlcul de rendiments per obra/instal.lació. Imputacions de costos i ingressos per projecte/instal.lació. Centre de cost.  

Efectivitat en Operacions Logístiques

Aconsegueixi optimitzar al màxim la gestió de transport dels seus múltiples repartiments mitjançant una planificació intel.ligent de les rutes segons zones de distribució i articles a entregar.

Gestió Comercial més rentable

Posi a disposició del seu equip comercial tota la informació d'interès per ajustar al màxim l'oferta que fa al mercat al mateix temps que agilitza el circuit de facturació. 

Millor Servei al Client

Ofereixi el millor servei amb garantia total gràcies a la gestió integrada de tots els punts de trobada amb el client, des del primer contacte comercial fins a la facturació. 

Gestió Comercial i vendes

Grans superfícies, facturació per client o agrupador (cadena), vista de risc per client o agrupador, EDI amb grans superfícies, gestió d'autovendes i prevenda (opció de mobilitat), planificació i seguiment d'objetius de venda, comissions en funció de compliment d'objetius, gestió de campanyes, estadístiques per vendes i seguiment de zones, proveïdors, etc.

Integració Dynamics CRM

Per satisfer a les necessitats de Relació amb els clients, oportunitats de vendes, accions de màrketing, integrem una solució de prestigi amb Microsoft Dynamics CRM.

MOVILItat. Expandeixi els seus processos de negoci

Multiplataforma IOS, Android, W8. Els processos empresarials en dispositius mòbils, catàleg de productes, gestió de comandes i estoc, gestió de clients, estadístiques, anàlisi de vendes….

Solució ECOMMERCE Integrada

Qualsevol moviment des d'Internet queda integrat amb el flux administratiu del seu negoci: comandes, compres, albarans, reposicions, logística, estadístiques, càlcul de preus, marges, cartera de pagaments i cobraments. 

Compres Proveïdors i Costos

Gestió de comandes i tarifes de proveïdors, control de transportistes, programació de compres de MP, altres compres i embalatges, gestió de lots des de la compra, cost per registre d'activitats.

  • Analítica i càlcul efectiu de necessitats de compra.
  • Gestió i control d'importacions.
  • Disponibilitat online de la informació de proveïdors i documents annexes.

Gestió de magatzem

Doble unitat de mida real peces/kg, control de pes, rendiments i minves, llistes de materials (escandalls) dinàmiques, múltiples magatzems, sales i dipòsits.

Logística i Expedicions

Recepció de comandes i condicions per client i específic de grans superfícies, preparació d'expedicions de comandes per ruta, vehicles o agència, fulls de càrrega per agències, targetons i etiquetes per direcció d'entrega, càlcul i control dels ports (suportats i suplerts), control de preus, descomptes, ofertes i promocions, seguiment de l'embalum, gestió de lots en venda, i generació d'etiquetes EAN. 

magatzems de trànsit

Les compres poden ser realitzades mitjançant magatzems de trànsit. El cost dels productes podrà ser afectat per recàrregues o bonificacions degudes al cost de emmagatzematge en dipòsits aliens.

Visibilitat de l'estoc

Pantalles d'ordre de càrrega que recullen  les comandes pendents de servir i les agrupa segons criteris. El servei de comandes pot optimitzar-se mitjançant Picking.