Serveis IT

Ens convertim en el seu departament IT aportant valor a la gestió de la seva empresa.

kriter software. Serveis IT

 

Què és Outsourcing IT?

L’Outsourcing IT és una nova visió del treball en equip. Moltes empreses ja reconeixen els avantatges de comptar amb un soci tecnològic de confiança i són cada cop més els que adopten l’ Outsourcing IT com una inversió de valor.

Per què Outsourcing IT?

Mitjançant aquesta forma de col·laboració, l'àrea d'informàtica i telecomunicacions de la seva empresa estarà a càrrec d'un proveïdor de serveis tecnològics amb experiència i recursos especialitzats que posa a la seva disposició un equip professional d'alt nivell. KRITER Software li dona avui aquesta possibilitat.

 

Què ofereix Kriter Software Outsourcing IT?

Millori la gestió dels seus recursos. A través del servei d'Outsourcing IT de KRITER Software podrà concentrar-se en les operacions clau per l'èxit del seu negoci oblidant-se dels aspectes tècnics. Obtindrà un total control dels seus costos IT, disposarà sempre de la tecnologia més adequada a la seva activitat, eliminarà el risc i la dependència IT, i disposarà d’un servei de qualitat garantit. Més informació.

 

Gestió de Sistemes Distribuïts i Microinformàtica

La complexitat dels sistemes distribuïts i de la microinformàtica, atesa l’heterogeneïtat de plataformes, connectivitat, accés a suport, etc. comporten ineficàcia en l’operativa de l’empresa, que es tradueix en baixa satisfacció dels usuaris i costos innecessaris.

 • Procediments de control i gestió tant de servidors com d’ordinadors (PCs i portàtils)
 • Estandardització del servei
 • Manteniment Hardware i Software
 • Seguiment del cicle complet de les incidències

Desenvolupament i Optimització de Xarxes de Comunicació

La complexitat dels sistemes d’informació actuals comporta que la gestió de la xarxa de comunicacions sigui un element crític en les operacions de les companyies. Els serveis de KRITER Software en l’àmbit de l’Outsourcing consisteixen en la gestió i operació de la seva xarxa tant de veu com de dades, incloent-hi la infraestructura associada.

 • Gestió de xarxes WAN: configuració, detecció de problemes i resolució
 • Gestió coordinada de veu (fixa i mòbil), dades i Internet
 • Assegurança de seguretat: detecció d’intrusions, Firewall, accessos VPN
 • Gestió integral de xarxes WAN, LAN i Internet

Gestió d’Actius IT

La gestió completa del cicle de vida de la tecnologia ens permet optimitzar les inversions que calgui dur a terme, alliberant a la companyia d’un esforç col·lateral al seu negoci. A més, s’obté una visió experta, actualitzada i pràctica de suport en la planificació estratègica de les inversions.

 • Planificació de les inversions.
 • Observatori IT, garantia d’estar al dia.
 • Gestió integral de la relació amb proveïdors: subministrament, recepció, garanties, etc.
 • Suport per la planificació d’inversions en base a la detecció d’anàlisi, tendències, evolució i alternatives tecnològiques.
 

Helpdesk

Assessorament tècnic a consultes. El suport per la resolució de peticions d’actuació permet la millora de la qualitat del servei facilitant-ne al mateix temps una cobertura completa.

 • Recepció i registre de peticions i incidències
 • Seguiment integral d’accions
 • Anàlisi i resolució de problemes
 • Escalat de problemes
 • Actitud proactiva cap a la prevenció.

Gestió d’Infraestructura Tecnològica

A través d’aquesta forma de col·laboració, l’àrea d’informàtica i telecomunicacions de la seva empresa estarà a càrrec d’un proveïdor de serveis tecnològics amb experiència i recursos especialitzats que posa a la seva disposició un equip professional d’alt nivell. KRITER Software li dona avui aquesta possibilitat.