Serveis d'Assistència Tècnica

La seva estratègia duradora per a un món on preval el curt termini. Planificació, seguiment i imputació de costos en una per actuació tècnica. Requereix informació per obtenir una gestió eficient dels recursos materials i humans.

kriter software. Serveis

En el procés de globalització en el que vivim ens urgeix apel·lar al maneig efectiu i eficaç dels nostres sistemes organitzacionals i de l'administració dels nostres recursos humans. Aquesta realitat necessita de respostes empresarials adequades que facilitin la supervivència de les empreses, i la logística tracta de respondre a les necessitats d'aquest nou entorn.

Un Servei d'Assistència Tècnica requerirà informació per obtenir una gestió eficient dels recursos materials i humans. La solució KRITER ERP integra el Mòdul de Serveis d'Assistència Tècnica SAT que permet el Control de Parts de Treball dels Tècnics, temps, materials i altres despeses derivades de les tasques realitzades. El Servei d'Assistència Tècnica SAT proporciona  confiança i seguretat a l' usuari, de que rebrà una atenció personalitzada i de qualitat a l'hora de resoldre averies. Es tracta d'una implementació que ens permetrà mantenir un control exhaustiu dels Contractes de Manteniment, lligant-los a les Configuracions o màquines de cada client.

El tècnic assignat des del lloc d'actuació o a la pròpia oficina disposa del Butlletí de Servei Tècnic, amb el format desitjat, per dur a terme les tasques prèviament planificades.

Amb el simple fet de fer el Butlletí de Servei Tècnic, i introduir temps, materials, i altres despeses, es generen automàticament Albarans de Lliurament de material i hores de treball pels diferents conceptes, de manera que es factura posteriorment al client, en cas necessari. L'assistència tècnica i el material, pot estar o no en garantia i/o Contractes de Manteniment.

Qualsevol treball realitzat queda perfectament especificat i facturat, segons les condicions i preus particulars del client encara que modificables a qualsevol hora.

Automàticament s'alimenta la Fitxa de Control de Configuracions de clients, on disposem d'informació de: Característiques de Productes, venuts o que són objecte de control, ubicació física.