Gestió Empresarial i KRITER ERP, experiència sectorial

Sòlid coneixement a cada sector. L'enfocament sectorial part fonamental de les solucions de Programari de Gestió Empresarial Software ERP de Kriter.

Actualment les companyies esperen que els seus assessors tinguin un profund coneixement dels sectors en què operen. KRITER Software entén que l'únic sector que a vostè l'interessa és el seu. Només a través del coneixement exhaustiu del sector podem oferir serveis d'autèntic valor afegit als nostres clients.

El Programari de Software de Gestió Empresarial  de KRITER Software es basa en un profund coneixement dels processos  que impulsen el seu negoci. D'aquesta manera podrà prendre decisions estratègiques en les àrees de major importància per al seu negoci, tant si desitja més visibilitat en tota la seva empresa, apropar-se més als seus clients o reduir ineficiències.

ERP DISTRIBUCIÓ MAJORISTA
 • Materies agràries
 • Alimentació i begudes
 • Tèxtil, peces de vestir i calçat
 • Articles per a la llar, iluminació i electrodomèstics
 • Fustes, mobles i motllures
 • Materials per a la construcció
 • Productes químics
 • Maquinaria i equips industrials
 • Equips d'oficina i ordinadors
ERP DISTRIBUCIÓ MINORISTA
 • Establiments no especialitzats
 • Productes farmacèutics, mèdics, bellesa i higiene
 • Material de construcció, ferreteria, pintura, vidre
 • Venda al detall de carburants
 • Alimentació i begudes
 • Cadena de botigues
 • Tèxtil, peces de vestir, calçat i articles de cuir
 • Il.luminació, electrodomèstics i articles per a la llar
 • Vehicles de motor, reparació i accessoris
 • Fustes, mobles i motllures

ERP PROVEÏDORS DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Preparació d'obres
 • Distribució majorista i comercial (retail) de material de construcció, ferreteria, pintura, vidre
 • Enginyeria, arquitectura
 • Instal.lacions en edificis i obres, serveis tècnics
ERP PROFESSIONALS I SERVEIS TÈCNICS
 • Activitats informàtiques, activitats jurídiqutes, comptabilitat i tenidoria de llibres, enginyeria, arquitectura, serveis tècnics de reparació i manteniment, instal.ladors, publicitat, fotografia, serveis funeraris, serveis de neteja, activitats sanitàries i veterinàries
ERP ADMINISTRACIÓ I EMPRESES DE SERVEIS PÚBLICS
 • Empreses públiques de serveis, agències, centres tecnològics, fundacions.
ERP ACTIVITATS ASSOCIATIVES, CULTURALS, RECREATIVES I ESPORTIVES
 • Patronals, clubes esportius


KRITER Software portem treballant amb empreses com la seva des de fa 20 anys i coneixem les necessitats al seu sector.