KRITER ERP en el sector de la il·luminació i elements de decoració il·luminats

Magatzemistes distribuïdores, muntadors i fabricants de productes d' il.luminació i elements de decoració il.luminats. Empreses importadores i exportadores de material elèctric i d'il.luminació per al mercat domèstic i professional.

kriter software. Il.luminació. ERP. CRM

Màximes exigències

Combinar el maneig d'una gran quantitat de referències amb un bon servei a múltiples mercats nacionals i internacionals i tenir un control efectiu d'una ampla xarxa de proveïdors, no és tasca senzilla. I és que tant per fabricants com per distribuïdores del mercat elèctric i d'il.luminació oferir una ampla cartera de productes a mercats locals i internacionals amb garanties de qualitat i servei és una prioritat. No hi ha marge d'error: s'ha de garantir el lliurament inmediat sense importar a quina distància es troba el mercat, s'ha d'oferir la màxima varietat de productes ajustant-se a les campanyes comercials que marca el calendari i és imprescindible assegurar el subminstrament constant i sense fisures pels nostres magatzems. 

kriter software. Il.luminació. ERP. CRM

 

''El ràpid creixement, tant a nivell de catàleg com a conseqüència de la internacionalització, van sorgir necessitats que KRITER Software ha sabut respondre amb diferència''

XAVIER MARTIN. Director General Adjunt

 

 

 

La seva empresa necessita una solució de cost competitiu i ràpida implantació per: 

 • Mantenir una relació fluida amb múltiples proveïdors per assegurar el subministrament al mercat
 • Manegar les milers de referències del seu catàleg amb informació en temps real
 • Entregar als seus distribuïdors els productes que necessiten en el moment que ho necessiten
 • Fer un estret seguiment de l'estat de les seves comandes i entregues

ACONSEGUEIXI la màxima competitivitat

KRITER ERP para magatzemistes, distribuïdors, montadors del sector de la fusta, fabricants i distribuïdors de mobles i motllures, li ofereix una plataforma modular única per gestionar de manera eficient els processos més comuns en empreses que maneguen múltiples referències i proveïdors i que serveixen a mercats nacionals i internacionals.

Automatització del cicle d'aprovisionament

Mantingui un estret control sobre les operacions amb cada un dels seus proveïdors sense importar on es troben aquests. Asseguri estocs de producte i agilitzi el circuit de pagaments garantitzant així una sòlida cadena de subministrament tant pels productes finals com pels components destinats al seu procés de fabricació.  

Gestió integrada de tots els seus magatzems

Aconsegueixi visibilitat global del seu estoc en múltiples magatzems amb la màxima traçabilitat, aquest és, seguiment en temps real de la recepció de material per part dels seus proveïdors i de l'entrega de productes als seus clients i distribuïdors per corregir qualsevol en temps real de la recepció de material per part dels seus proveïdors i de l'entrega de productes als seus clients i distribuïdors per aconseguir qualsevol desviació sobre la marxa. 

Gestió financera millorada

Integrant als seus proveïdors, clients i distribuïdors mitjançant un portal de gestió via web, aconsegueixi agilitzar els circuits de cobraments i pagaments, redueixi les incidències en el procés financer i realitzi  analítiques amb la informació actualitzada de cadascuna de les seves operacions per un millor procés de presa de decisions en dades reals recollides dels múltiples processos de la seva activitat. 

Millori servei a mercats nacionals i internacionals

Ofereixi al mercat un ampli catàleg de productes amb totes les garanties d'entrega. Doni als seus clients la possibilitat de seguir sobre la marxa l'estat de les seves comandes i ajusti les operacions de la seva empresa a la normativa RAEE vigent sobre la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics. 

Tot allò que la seva empresa necessita: KRITER ERP

KRITER ERP per a fabricants i distribuïdors de material elèctric i d'il.luminació integra en un únic sistema les gestions de força comercial, aprovisionament, producció, operacions de magatzem, distribució, finances i servei al client. KRITER ERP li permet gestionar una ampla gamma de referències i múltiples proveïdors, sense importar a on es trobin aquests, per donar el millor servei a mercats nacionals i internacionals. 

Compres i proveïdors

 • Sol.licitud i seguiment de mercaderies a proveïdors nacionals i internacionals
 • Entrega a proveïdors i distribuïdors de total visibilitat de les seves relacions comercials mitjançant el portal de recursos empresarials de KRITER ERP

Gestió de magatzems i articles

 • Total visibilitat de l'estoc en múltiples magatzems
 • Control de sèries i lots amb ordres de traspàs i picking segons inventari 
 • Manegi àgilment milers de referències i entrega d'informació segons la tipologia d'usuari 

 Gestió financera i de negoci

 • Gestió més efectiva de cada relació comercial en curs mitjançant el portal de recursos empresarials de KRITER ERP
 • Circuit de cobraments i pagaments agilitzat amb visibilitat en tot el procés per corregir incidències sobre la marxa 

 Servei al client

 • Seguiment de cartera i càlcul de necessitats reals dels clients segons volum de vendes i comandes realitzades
 • Ajust a la normativa RAEE vigent sobre la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics
 • Entrega de la totalitat visibilitat de les comandes que té en marxa mitjançant el portal de recursos
 • Empresarials de KRITER ERP

Una plataforma amb amples funcionalitats que a més li garanteix resultats contrastables amb un retorn de la inversió garantit. 

Usabilitat

L'usuari troba de forma intuïtiva la informació que necessita. Màxim rendiment, efectivitat i eficiència amb una senzilla formació dels usuaris.

Implantació ràpida

Operativa des del primer moment, és capaç de personalizar-se segons els seus requeriments sense necessitat de complements addicionals de programació. 

Preu competitiu

Les majors prestacions amb una inversió ajustada a la realitat de la seva empresa que es complementen, a més, amb els millors serveis de consultoria.