Software ERP PDA. Nou mòdul de Servei d'Assistència Tècnica (SAT) amb connectivitat amb PDA

Software Gestió ERP PDA Assistència Tècnica. Aquest mòdul facilita la gestió del departament de SAT mitjançant la planificació de tasques, ja sigui accions a realitzar sobre elements, visites per realitzar manteniment o reparacions.

Aquesta aplicació està completament integrada amb les solucions mòbils amb PDA del nostre soci tecnològic Antay, la qual cosa ens permet una mobilitat i connectivitat en temps real del personal tècnic de reparacions de la nostra empresa.  

FUNCIONALITAT

Cada butlletí o ordre de treball s'assigna a un usuari indicant el temps previst per realitzar-la, la prioritat, la data límit per al seu acabament,... Cada ordre de treball té vinculada l'element que s'ha de revisar, reparar, etc. juntament amb la informació específica d'alló que s'ha de realitzar.  

En els elements s'indica informació de l'article, a quin client pertany, a quina adreça es troba el número de sèrie, el període de garantia,... i mitjançant una estructura d'arbre és possible localitzar tots els elements d'un mateix client permetent classificar-los segons les necessitats de l'empresa, així com consultar les ordres de treball que s'ha realitzat sobre cada element.   

GENERACIÓ D'ORDRES DE TREBALL

Les ordres de treball poden originar-se mitjançant tres sistemes:  

Contractes de manteniment
És possible planificar les visites per manteniment per cada element i crear automàticament les ordres de treballs relacionades a les visites. Cada ordre inclou informació com la vigència de la garantia, etc. Posteriorment, el supervisor del departament s'encarregarà d'assignar aquestes ordres de treball al tècnic oportú.  

Avís d'incidència
A partir d'un element es pot generar una ordre de treball per tractar una incidència. Posteriorment, el supervisor del departament s'encarregarà d'assignar aquestes ordres de treball al tècnic oportú.  

Manualment
Des del mòdul SAT del gestor de coneixement és possible la generació manual d'ordres de treball que quedaran pendents d'assignar.  

Assignació d'ordres de treball feina
El supervisor del grup de treball del SAT té la capacitat d'assignar les ordres de treball als tècnics segons els criteris propis de cada empresa (ruta, prioritat...). La tasca d'assignació de tasques és tan senzilla com arrossegar l'ordre de treball sobre el tècnic adequat. A partir d'aquell moment l'ordre de treball queda vinculada al tècnic.  

Tramesa/recepció d'ordres de treball cap a/des de la PDA del tècnic
La integració amb les PDA dels tècnics permet que les ordres de treball s'enviïn als tècnics actualitzant a tota hora la ruta que han de seguir i les accions a realitzar.  

Una vegada que el tècnic ha realitzat l'ordre de treball, aquesta s'actualitza en el sistema indicant els materials que s'han utilitzat, el temps emprat, els quilòmetres recorreguts, etc. deixant l'ordre de treball preparada per fer l'albarà i ser facturada.