Generació documentació Saft-PT per a Portugal

Seguint el compromís de la companyia de seguir desenvolupant i donant suport a la versió portuguesa de KRITER ERP, s'ha inclòs la funcionalitat de la generació dels fitxers informatitzats Saft-PT.

Seguint el compromís de la companyia de seguir desenvolupant i donant suport a la versió portuguesa de Kriter ERP, s'ha inclòs la funcionalitat de la generació dels fitxers informatitzats Saft-PT. Aquest document per les empreses portugueses, tracta sobre l'arxiu SAFT-PT i la identificació electrònica dels documents de venda mitjançant el programa informàtic certificat. 

SAFT-PT (arxiu d'auditoria per a finalitats fiscals-versió per a Portugal) és un arxiu estàndar (en XML) amb la finalitat de permetre una fàcil exportació, i en qualsevol moment, a partir d'un conjunt predefinit de registres comptables generar un format legible i comú, independentment del software utilitzat sense afectar a l'estructura interna del programa de base de dades o la seva funcionalitat.

L'Ordre Ministerial estableix que tots els contribuents de l'IRC dedicats, principalment, a negoci comercial, industrial o agrícola i que organitzin la seva comptabilitat per mitjans informàtics haurien de poder produir un arxiu, d'acord amb l'estructura de les dades publicades a l'ordenança adjunta i quan així ho sol.licitin els serveis d'inspecció.
Aquesta documentació estan obligats a generar els subjectes passius (IRC) que la seva facturació o comptabilitat estigui organitzada per mitjans informàtics. Està referida a la llei "DGCI na portaria 321-A/2007, de 26/03".
Hi ha una extensa documentació de la mateixa a la web de la Direcçao General Dues Impostos
(http://www.portaldasfinancas.gov.pt/) així com en el portal específic sobre SAFT-PT (http://www.saftpt.com/).

Aquesta definició de fitxers inclou:

  • Fitxer de client
  • Fitxer de règims d'IVA (TaxTable)
  • Quadre de comptes
  • Fitxer de proveïdors
  • Moviments comptables
  • Fitxer de productes
  • Altres documents comercials

El desenvolupament ha consistit a incloure l'opció de generació de documentació Saft-PT al menú de programes de KRITER Finances.

En seleccionar aquesta opció, se'ns obre una pantalla d'introducció o verificació de dades com les dades de l'empresa, registre mercantil, nombre d'identificació fiscal, exercici per exportar, etc.

Una vegada emplenats o completats, si els mateixos ja estan definits en l'empresa, en prémer sobre el botó de "Generar Saft-PT", ens general el fitxer de XML necessari per a l'enviament del mateix a través de la web.