Procés de Compres

L'operació de compres contempla l'inici del procés des de qualsevol punt del circuit de compres simplificat: Comanda Albarà Factura. Podem disposar d'un circuit específic de, confirmació comanda, material en trànsit, ordres de recepció.

kriter software. Procés compres.  ERP. CRM

La operació de comprEs contempla l'inici del procés des de qualsevol punt del circuit de compres  simplificat: comanda albarà Factura. Podem disposar un circuit específic de, confirmació comanda, material en trànsit, ordres de recepció,..

Tracte específic per al material en dipòsit (enviament i facturació).

Càlcul de necessitats complet contemplant estoc, rotació, previsions, màxims i mínims, amb generació automàtica de comandes a proveïdor o ordres de producció.

Tots els processos estan extremadament agilitzats i amb el màxim d'ajudes a l'usuari:

  • Còpia de comandes a albarans (total o parcial).
  • Còpia d'albarans a albarans (total o parcial).
  • Informació detallada d'estoc (veure àrea d'articles).
  • Ajuda gràfica mitjançant colors representatius per cada situació d'estoc.
  • Informació de valoració de l'operació en temps real.
  • Previsualització del document i impressió immediata.

Les condicions comercials s'arrosseguen des de la fitxa del proveïdor però poden ser modificades per a cada operació.

Tots els camps de les línies de comandes i albarans d'entrada són configurables per a cada usuari, és a dir, poden mostrar-se o no, i permetre la seva modificació o no.

Qualsevol operació pot tornar-se enrere, reflectint-se automàticament la situació anterior en la cadena (demanat / albarà d'entrada / factura).

L'aute-facturació permet triar d'entre els albarans pendents de cada proveïdor per poder ser repassats i confrontats amb la factura original.

Totes les operacions poden assignar-se a un centre de cost per albarà i/o línia amb el que existeix un control d'operacions globals.

Permet operar amb qualsevol divisa, fins i tot amb diferents tipus de cotitzacions.

Control de l'escanejat de documents originals (factures, etc).