Portal de Recursos Empresarials KRITER ERP Online (PREK)

De la Banca electrònica a l'empresa electrònica. La seva estratègia duradora per a un món en què preval el curt termini

kriter software. PREK.  ERP. CRM

Portal de Recursos Empresarials de KRITER ERP Online (PREK), una solució que facilita les relacions entre la seva empresa, els seus clients i proveïdors a través d'un entorn amigable i intuïtiu.

Basada en els mateixos principis amb què habitualment treballem amb el nostre banc o caixa d'estalvis via Internet, el Portal de Recursos Empresarials de KRITER ERP Online permet tenir una visualització gràfica de la situació real de la seva empresa en el mateix moment que l'està consultant des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. D'aquesta manera, els seus clients podran consultar l'estat de les comandes en marxa, conèixer les noves referències que ha importat el seu catàleg o tenir informació sobre l'estat de compte que manega amb l'empresa entre moltes altres funcionalitats. D'altra banda, els proveïdors habituals de la seva companyia, podran tenir tota la informació sobre les seves necessitats de reaprovisionament, estoc, comandes i cobrament.

Els clients que han utilitzat l'eina han notat una significativa millora en la gestió del treball amb l'empresa. Mitjançant aquesta aplicació amigable i intuïtiva, és possible estandaritzar la relació amb l'entorn clau a l'exterior de l'empresa integrant la informació de manera inequívoca a un únic lloc, el que elimina hores i esforços en l'atenció de "consultes" a clients i proveïdors així com la "informalitat" i falta de coherència que implica lliurar aquesta informació de manera manual i no estructurada.

Afegida a tots aquests avantatges, el Portal de Recursos Empresarials de KRITER ERP Online permet, a més, una relació directa de l'empresa amb tots els seus usuaris a través de la personalització dels continguts i de l'interfície. Amb el lliurament d'informació actualitzada, alertes sobre les novetats del catàleg o missatges de directe interès de l'usuari, s'eliminen totes les reticències que una empresa pugui tenir en reduir significativament el temps de tracte telefònic que manté amb els seus clients: disposar d'informació puntual sobre dades absolutes de la relació entre ambdós obre una porta perquè l'empresa centri els seus esforços en altres processos de qualitat relacionats amb els seus clients i proveïdors per augmentar encara més el seu grau de satisfacció i fidelitat a l'organització.

Funcionalitats clau: portal del client, catàleg online, gestió de comandes online, seguiment de processos de vendes, gestió i seguiment d'incidències, explosió de l'empresa online, expansió del seu negoci.