Software Gestió ERP PDA. Servir comandes amb el mòdul de Picking PDA per xarxa sense fil

Software Gestió ERP Picking amb PDA. Amb el mòdul de picking PDA i una correcta implantació de cobertura sense fil al nostre magatzem podrem preparar el material que hem de servir als nostres clients de forma ràpida i eficaç.

kriter software. PDA. ERP.CRM
Gestió ERP. Picking amb PDA. Aconseguir que el nostre magatzem serveixin les comandes més ràpidament i de forma eficaç minimitzant els errors, és utilitzar el picking. Si a més li sumem la tecnologia de xarxa sense fil aconseguim entrar el material com a preparat per servir i ens doni la seva ubicació al magatzem.  

Si mirem els processos que fem al magatzem ens adonem de la necessitat de dotar de més recursos a l'hora de servir les comandes. És molest preparar el material i apropar-lo al punt on tenim l'ordinador per llegir tots els codis dels articles, o entrar-los a l'ordinador després d'apuntar-los en un paper. Això pot generar errors a l'hora d'empaquetar el material ja que normalment tenim diferents comandes preparades alhora. Per evitar això podem utilitzar el picking PDA per Wifi (xarxa sense fil).  

Per utilitzar el picking per PDA necessitem tenir tots els articles amb la seva etiqueta de codi de barres, i una PDA industrial amb escàner lector de codis i xarxa wifi. Al tenir la PDA connectada a la nostra xarxa de dades, podem servir el material de les comandes d'una forma més ràpida i eficaç ja que en treure'l de la seva ubicació ja ho llegim amb el lector i el material queda com a preparat per servir amb la resta del material de la comanda. Una vegada tot el material de la comanda està preparat dins de la PDA donem l'ordre d'impressió de l'albarà i de les etiquetes de tramesa.  

Com podem veure aquest mòdul pot millorar de manera substancial la forma de preparar les comandes i servir-les als nostres magatzems.