PDA Sales Software ERP : tecnologia remota per a venda i autovenda amb solucions ANTAY

Software ERP Suport Comercial Vendes amb PDA. Que la força comercial pugui accedir directament al repositori de KRITER a través dels seus dispositius PDA al moment de realitzar una comanda permet agilitzar significativament el cicle de venda

kriter software. PDA sales. ERP. CRM

Ampliar les prestacions de KRITER ERP integrant la tecnologia de partners d'alt valor afegit i experts en àrees crítiques per a la gestió de les empreses és un dels pilars que caracteritza l'evolució de les solucions de KRITER Software. Dins d'aquesta filosofia i a través de l'acord assolit amb Antay, proveïdor de solucions mòbils per a l'empresa, KRITER ERP es converteix en una efectiva eina per a la gestió comercial remota de venda i autovenda a través de PDA.

Mitjançant la integració amb KRITER ERP a través d'un connector específic que garanteix la solidesa en l'intercanvi d'informació, el Mòdul PDA Sales permet que la força comercial desplaçada accedeixi de manera directa a la informació continguda en l'ERP per realitzar comandes, confirmar estocs o consultar informació del client de la mateixa manera que si fos al seu despatx.

ARQUITECTURA

 • Netejar i esborrar registres sense trencar la integritat referencial de la base de dades
 • Realitzar monitorització completa de tots els processos actius
 • Comptar amb un log complet de tots els processos per detectar qualsevol incidència, alerta o error
 • Generar informes a mida de las necessitats de cada usuari

Una interfície intuïtiva i amigable dóna accés a una plataforma multiproveïdor i multiidioma amb comunicacions a través de GPRS, UMTS, WI-FI, etc. amb què permet més de 400 punts de configuració entre els quals es contemplen aquells relatius a la lògica del negoci (control de crèdit, d'estocs...), visualització o no d'elements, formularis dinàmics i etiquetes, entre d'altres.

kriter software. PDA sales. ERP. CRM

FUNCIONALITATS
Respecte a la Gestió de Clients i a la Gestió de Vendes, KRITER ERP integrat amb la PDA augmenta l'abast de la gestió online de l'empresa donant-li la possibilitat de:

 • Modificar, consultar i donar d'alta clients replicant de manera online la informació en el repositori ERP (segons permisos)
 • Generar els documents necessaris del procés de vendes: comanda, albarà (valorat, no valorat, a tercers...), factura, etc.
 • Consultar a més de crear o modificar condicions comercials per a cada un dels clients en múltiples formats: descomptes linials, regals, escalats, períodes de validesa, descomptes específics, agrupacions...
 • Revisar i agregar notes de valor per a un millor servei al client i de contacte a la força comercial: tipus d'embalatge preferit, anàlisi de la competència...
 • Validació en la PDA de propostes comercials generades a la central
 • Recerca i edició de documents relacionats amb la venda
 • Controls configurables en la venda: control de crèdit, preu mínim, tipus d'unitats de venda per article, control d'estocs
 • Impostos: IVA i altres impostos especials (alcohol, productes càrnics...)
 • Devolucions en línia

kriter software. PDA sales. ERP. CRM

La nova generació de dispositius mòbils permet a l'empresa estendre les seves xarxes de gestió més enllà de l'entorn de l'oficina. KRITER ERP posa a la seva disposició la millor tecnologia del mercat perquè la seva xarxa de vendes pugui treballar en remot amb les mateixes garanties i eines que tindria a la central sense haver de sacrificar l'imprescindible tracte en directe amb el mercat. Mitjançant connexió directa a la Base de Dades de KRITER ERP o a través de formats ASCII prèvia validació de regles de negoci, els professionals de la xarxa de vendes tindran a través del seu PDA accés a tota la informació crítica per tancar demandes.