Oportunitat professional - Desenvolupador Web Backend frontEnd

HTML5 | CSS | JS |PHP |SQL | MAQUETACIÓ

KRITER Software busca actualment Enginyers/es de Desenvolupament WEB amplia experiència tècnica en HTML5, CSS, JS, PHP, SQL i MAQUETACIÓ de plantilles.

Requeriments pel lloc:

 • Amplia experiència tècnica en estàndars web (HTML5, CSS3).
 • Coneixement sobre l'us de bases de dades relacionals MySQL.
 • Maquetació HTML+CSS a partir de plantilles preexistents o desenvolupant des de zero (Implementant un disseny realitzat en PHOTOSHOP).
 • Autonomia per treballar juntament amb el client en un equip multidisciplinar.
 • Interès en els nous canvis de les tecnologies web.
 • Ser proactiu, amb ganes de treballar en equip.
 • Nivell d'Anglès mig/alt.

Formació mínima:

 • FP2/Grau Superior.

Experiència:

 • 2 anys.

Nivell professional:

 • Especialista.

Lloc de Treball:

 • Mataró (Barcelona).

Coneixements desitjables en:

 • Llibreries JS como JQuery.
 • Frameworks MVC de PHP (Laravel, Symfony).
 • Llibreries i/o frameworks de treball asíncrons com NODE.JS
 • Solucions distribuïdes basades en serveis REST amb OAuth.
 • Us de bases de dades no SQL (MONGODB).
 • Software Ecommerce: OpenCart (principalment). Prestashop i Magento es valoraran positivament.
 • GIT per control de versions i desplegament d'aplicacions.
 • Treballs amb APIs de tercers (Twitter, Facebook, Google Maps, Mandrill, etc.).
 • SEO, SEM i Analytics.
 • Entorns d'integració continua.

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional acord a l'experiència i capacitació aportada.
 • Possibilitat d'evolució en la companyia en base a les nostres carreres professionals.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa.

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net