Oportunitat professional - Desenvolupador mobilitat

ANDROID SDK | iOS | SWIFT

KRITER Software busca actualment Enginyers/es de Desenvolupament d'aplicacions MÒBIL amb amplia experiència tècnica en Android i/o iOS .

Requeriments pel lloc:

 • Experiència tècnica en els SDKs natius d'una o ambes plataformes (Android, iOS).
 • Coneixement sobre l'us de bases de dade relacionals MySQL.
 • Maquetació de LAYOUTS (Android) i/o STORYBOARD y NIB (iOS) a partir de plantilles preexistents o desenvolupament des de zero (Implementant un disseny realitzat en PHOTOSHOP).
 • Coneixement en consum de serveis web i transformació de dades.
 • Autonomia per treballar juntament amb el cliente en un equip multidisciplinar.
 • Interès en els nous canvis de les tecnologies mòbils.
 • Ser proactiu, amb ganes de treballar en equip.
 • Nivell d'Anglès mig/alt

Formació mínima:

 • FP2/Grado Superior.

Experiència:

 • 2 anys.

Nivell profexsional:

 • Especialista.

Lloc de Treball:

 • Mataró (Barcelona).

Coneixements desitjables en:

 • Llibreries de tercers tant de UI com de procés.
 • Gestors de dependències com GRADLE i/o COCOAPODS.
 • Solucions distribuïdes basades en serveis REST amb OAuth.
 • GIT pel control de versions i desplegament d'aplicacions.
 • Treballs amb APIs de tercers (Twitter, Facebook, Google Maps, Mandrill, etc.).
 • Entorns d'integració continua.

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional acord a l'experiència i capacitació aportada.
 • Possibilitat d'evolució en la companyia en base a les nostres carreres professionals.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa.

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net