Oportunitat professional - Analista programador Java

J2EE | JPA HIBERNATE | SPRING

KRITER Software busca actualment desenvolupadors (junior i senior) de Java amb experiència tècnica en J2EE o SPRING Framework, JPA HIBERNATE i JSF.

Requeriments pel lloc:

 • Experiència tècnica en JPA, HIBERNATE.
 • JEE o SPRING Framework.
 • Anàlisi funcional i proves.
 • Estimació, planificació i seguiment de projectes i/o servei.
 • Gestió del client tant a nivell tècnic com funcional.
 • Inquietud per l'estudi continu de tècniques i eines.
 • Ser proactiu, amb ganes de treballar en equip.

Experiència:

 • SENIOR: 2 anys.
 • JUNIOR: suficient.

Lloc de Treball:

 • Mataró (Barcelona).

Coneixements desitjables en:

 • Estàndars web (HTML5, CSS3).
 • PRIMEFACES/Angular/VUE.
 • Llibreries JS como JQuery.
 • Solucions distribuïdes basades en serveis REST amb OAuth.
 • Us i gestió (triggers, procediments enmagatzemats) de bases de dades SQL (Microsoft SQL).
 • GIT pel control de versions i desplegament d'aplicacions.
 • Treballs amb APIs de tercers.
 • Entorns de test i/o llibreries com JUnit.
 • Entorns d'integració continua.

Oferim:

 • Participació en projectes de gran envergadura.
 • Retribució i categoria professional acord a l'experiència i capacitació aportada.
 • Possibilitat d'evolució en la companyia en base a les nostres carreres professionals.
 • Bon ambient laboral. Equip jove, dinàmic, guiat per professionals amb experiència.
 • Jornada completa

Pots remetre el teu C.V. a rrhh@kriter.net