Mòdul Financer KRITER Finances. Comptabilitat Nou Pla General Comptable

Aplicació completa de comptabilitat financera i pressupostària. Sistema potent i flexible que proporciona a la seva organització el control financer i de gestió sobre totes les seves operacions.

 • Completament integrada a KRITER ERP, SISTEMA IV MILLENIUM i altres aplicacions sectorials.
 • Adaptada al mercat espanyol i portuguès.
 • Entorn MS/WINDOWS (Compatible MS TERMINAL SERVER i CITRIX).
 • Disponibilitat multi-idioma en castellà, català, anglès, portuguès, etc.
 • Base de Dades MS/ACCESS, MS/SQL SERVER, etc. (consultar).
 • Una base de dades per empresa.
 • Tots els exercicis on-line.
 • Control de l'accés d'usuaris a les empreses.
 • Definició de drets per usuaris per a accessos restringits a empresa i procés (modificació d'apunts, emissió d'informes i balanços, etc.).
 • Encriptació de l'accés a la base de dades.
 • Pla comptable Espanyol i Portugués.
 • Tractament de comptes privats.
 • Bloqueig d'exercicis i/o períodes comptables.
 • Períodes comptables definibles.
 • Longitud de compte màxim 15 dígits. Nivell d'imputació parametritzable.
 • Doble moneda funcional.
 • Tractament de Divises.
 • Consolidació automàtica a terceres divises.
 • Grups de comptes amb dades d'Agenda (clients, proveïdors, bancs, etc.).
 • Introducció ràpida de saldos inicials.
 • Comptabilitat analítica per Centres de Cost.
 • Pressuposts per comptes i Centres de Cost, amb entrada manual o evolutiva i amb informes simples o comparatius entre exercicis.
 • Compte alternatiu per a Empreses amb més d'un P.G.C. (multinacionals, etc.).
 • Finestra d'entrada d'apunts configurable.
 • Finestra d'introducció ràpida de factures.
 • Assistent per a introducció automàtica d'assentaments (amb plantilles ja definides).
 • Gestió remota d' assentaments per a integració de Delegacions, Assessories, etc.
 • Punteig manual i/o automàtic d'extractes de comptes.
 • Importació d'extractes bancaris (norma 43 CSB) amb punteig manual, assistit i automàtic.
 • Extractes amb ordenació per tots els camps.
 • Recerques sensibles al context.
 • Consultes niuades (extractes, assentament original, IVA, etc.).
 • Previsió de cobraments i pagaments.
 • Mòdul de gestió de cartera (veure KRITER Empresarial).
 • Informes i filtres definibles. S'inclouen els més utilitzats.
 • Emissió de cartes, xecs, pagarés, etc. amb comptabilització automàtica.
 • 347, 349 en suport magnètic.
 • Informes seleccionables a pantalla, impressora o tipus d'arxius més comuns.
 • Balanços definibles. S'inclouen els més utilitzats segons PGC espanyol i PGC portugués.
 • Comptes anuals definibles.
 • Importació directa per migració de dades des d'altres programes de Comptabilitat del mercat (consultar Servei d'Atenció al Client).
 • Importació automàtica d'assentaments amb definició estàndard i possibilitat d'execució directa des de qualsevol aplicació, per a integració directa.
 • Importació estàndard i personalitzada d'assentaments des de diferents programes de gestió, producció, nòmina, etc. (consulteu).
 • Regularització, tancament i apertura automàtica d'exercicis (ús on-line de diversos exercicis mitjançant privilegis).
 • Consolidació d'empreses a tots els nivells. Informació total.
 • Gestió d'immobilitzat.
 • Manual d'usuari.
 • Ajuda on-line.
 • Integració directa amb MS/EXCEL a través de funcions pròpies (saldos, acumulats, etc.).
 • Comunicació automàtica de Documentació de novetats per a l'usuari.
 • Accés al servei d'Atenció al Client "Hot Line".
 • Accés a l'àrea de clients de la web de KRITER (www.kriter.net)
 • Implantació senzilla i ràpida, sense intervenció de desenvolupadors.
 • Fórmules Excel pròpies per a integració ERP.