Assignació de Nòlits i Assegurança en el preu de venda

Les relacions comercials internacionals estan normalitzades amb els Incoterms (International Commercial Terms).

kriter software. Nòlits

Les relacions comercials internacionals estan normalitzades amb els Incoterms (International Commercial Terms). Aquestes són normes sobre les condicions de lliurament de les mercaderies i són usades per dividir els costos de les transaccions, delimitant les responsabilitats entre el comprador i el venedor, i recullen les pràctiques modernes de transport.

La Cambra Internacional de Comerç (ICC) s'ha encarregat des de 1936 de l'elaboració i actualització d'aquests termes, d'acord amb els canvis que va experimentant el comerç internacional. Actualment estan en vigor els Incoterms 2000.

Els Incoterms s'agrupen en quatre categories: E, F, C, D.

• E (EXW) El venedor posa les mercaderies a disposició del comprador al local del venedor.
• F (FCA FAS i FOB) El venedor s'encarrega de lliurar la mercaderia a un mitjà de transport escollit pel comprador.
• C (CFR, CIF, CPT i CIP) El venedor contracta el transport sense assumir riscos de pèrdua o dany de la mercaderia o costos addicionals després de la càrrega i despatx.
• D (DAF, DES, DEQ, DDU i DDP) El venedor suporta totes les despeses i riscos necessaris per dur la mercaderia al país de destinació.

kriter software. Transport

 

A les vendes internacionals, on els diferents Incoterms són aplicables, la imputació de costos de nòlits i assegurances de transport a l'article, desvirtuen la realitat dels marges de venda. KRITER a la versió 12, ha incorporat la possibilitat d'imputació dels Incoterms als preus de venda, de manera que el marge real de l'operació estigui controlat.

Després de la parametrització prèvia i la definició dels Incoterms d'aplicació, és possible establir a la fitxa de clients el Incoterm d'aplicació, així com els seus preus de nòlit i assegurança, i si se sumen aquests al preu.

kriter software. Transport

 

De la mateixa manera és possible definir en un tipus especial de fitxa comercial el Nòlit i Assegurança per Client i Article.

kriter software. Nòlits

Al realitzar els documents de venda, aquestes dades són arrossegades automàticament. Informant l'Incoterm aplicat i si es suma el seu nòlit o assegurança al preu.

kriter software. Albarans

A nivell de línies de vendes és possible visualitzar aquests imports, els quals són considerats per determinació del marge real de venda de l'article sense imputar aquestes despeses addicionals.

kriter software. Albarans

Beneficis

  • Imputació real de costos de transport a l'article sense desvirtuar el marge de venda.
  • Control del marge comercial real de l'operació de venda.
  • Major control de la rendibilitat d'operacions complexes internacionals.
  • Reducció de temps administratius en no ser necessari la determinació per mitjans auxiliars dels costos reals i marges reals.