Software per la Gestió d'un magatzem caòtic o multiubicacions

En el món empresarial cada vegada es valora més l'optimització del temps en la gestió dels negocis. Per donar resposta a la necessitat, KRITER ha desenvolupat una nova eina pel seu ERP que permet una gestió precisa dels magatzems.

kriter software. Magatzems.  ERP. CRM

Mòdul de Multiubicacions o gestió d'un magatzem caòtic permet a la persona responsable del magatzem tenir un control total del material emmagatzemat, la seva ubicació exacta, reubicacions i entrades i sortides d'estoc.

Disposa d'un control del magatzem en la seva distribució de passadissos, nombre de prestatgeria i alçada, és a dir, controla cada cel·la del magatzem destinada a guardar mercaderia per poder localitzar de forma immediata el material necessari a cada moment, saber si algun prestatge està buit i necessita ser emplenat o si cal reubicar algun material dintre del mateix magatzem.

Funcionalitats clau

Aquesta eina permet accedir de forma immediata al material necessari a cada moment, localitzant-lo a través de la seva ubicació concreta.

A més classifica els materials per ordre d'entrada en el magatzem, seguint la fórmula FIFO (First in, First out) d'aquesta forma el responsable pot seleccionar el material segons l'ordre d'arribada per no deixar material antic o amb possibilitat de caducar-se a les prestatgeries del magatzem.

L'eina de multiubicacions permet també realitzar una consulta múltiple, és a dir, es pot buscar un material en concret introduint diversos paràmetres com pot ser per data d'entrada al magatzem i passadís. Per altra banda, permet a l'encarregat del magatzem fer un inventari del magatzem amb el material disponible, que falta i la seva ubicació ja sigui on es troba actualment així com saber a quines altres ubicacions ha estat situat anteriorment per tenir un històric dels materials.

Aquesta és una eina que està destinada a magatzems de totes les mides i de qualsevol sector ja que els paràmetres de control de material són els mateixos en tots els casos. La solució funciona a partir d'una mapa del magatzem que cada empresa fa segons les seves necessitats i decideix quins paràmetres introdueix per localitzar els seus productes, ja sigui mitjançant nombres de passadissos o lletres, prestatgeries, habitacions, càmeres, etc. Ja que l'optimització del temps no entén de sectors o mides d'empresa.

Aquesta eina també li permet al responsable del magatzem treballar a través d'una PDA sense cables per tenir una major mobilitat per l'habitació i comprovant in situ les ubicacions que precisa.

Beneficis

El primer objectiu de la Gestió de Magatzems caòtic és tenir un control exhaustiu del material emmagatzemat de cada empresa i la seva exacta ubicació en tot moment ja que l'eina conserva un històric dels seus desplaçaments en el magatzem.

A més amb aquesta solució l'encarregat del magatzem podrà controlar el material que entra i surt de la seva ubicació, d'acord amb la seva data i per tant també controla les necessitats de nou material o d'excés d'algun producte.

Gràcies a la funcionalitat de control de data d'entrada del material la persona responsable del magatzem pot retirar el material més antic perquè aquest no quedi obsolet o caduqui.