Programa de Gestió Empresarial KRITER ERP, Software per a pymes

Petites i mitjanes empreses han aconseguit amb KRITER ERP trobar la solució de gestió de negoci que s'adapta a les seves necessitats.

Petites i mitjanes empreses han aconseguit amb KRITER ERP trobar la solució de gestió de negoci que s'adapta a les seves necessitats. Integració completa, orientació sectorial, escalabilitat i facilitat de col·laboració.

kriter software. Pymes. ERP. CRM

Davant dels actuals desafiaments, KRITER ofereix una continua innovació i millora empresarial a través d'aquesta generació d'aplicacions que permet a les companyies crear, utilitzar, avaluar i perfeccionar les seves estratègies de forma eficaç, alineant persones, informació i processos. Entre les principals característiques de KRITER ERP trobem les que a continuació es detallen.

Aplicació completa de gestió de la cadena de subministrament.

La solució KRITER ERP ajudarà al seu negoci a reaccionar amb més rapidesa davant els incessants canvis que experimenten les necessitats dels clients i les condicions de mercat. D'aquesta manera podrà treure el màxim rendiment de manera continuada i crear avantatges competitius.


Entorn Amigable

L'entorn amb el qual KRITER ERP treballa és totalment amigable, amb característiques d'ús intuïtives i un maneig ràpid i senzill. La seva facilitat d'ús proporciona una ràpida adaptació dels usuaris a l'aplicació per obtenir d'aquesta manera una òptima posada en marxa del sistema.

 • Cerques per qualsevol camp. Cerques generals mitjançant un assistent (Query avançat). Ús general mitjançant teclat (funcions ràpides). Ús intel·ligent del ratolí. Implantació general en consultes. Dada única. Permet navegar per cada dada fins a visualitzar el document físic que ho genera (comanda, albarà, compra, factura, rebut, albarà de producció, etc.
 • Tots els moviments estan on-line per a l'usuari. Obtenir una estadística, còpia de factura, veure moviments d'estoc, etc. és una facilitat immediata absolutament independent de l'any o exercici que desitgem.
 • Control de replicacions configurable a diferents nivells per a sincronització de centres.
 • Comunicació automatitzada per FTP, e-mail, RAS, etc.
 • Anàlisi funcional per àrees de treball: supervisor, compres, vendes, cartera, clients, proveïdors, articles, venedors, producció, etc. El concepte d'àrea està orientat cap a l'ús intuïtiu del programa, de manera que l'usuari trobi cada informació o utilitat on espera trobar-la.
 • Prevenda i autovenda amb dispositius mòbils.
 • El concepte de tancament de mes o any és un permís d'usuari, no una imposició del sistema, amb el que podem moure'ns al llarg de tota la informació històrica disponible a KRITER ERP.
 • Amb els drets adequats al nivell de cada usuari, pràcticament qualsevol moviment en el sistema és reversible (facilita la recuperació d'errors).
 • Informes seleccionables a pantalla, impressora o arxiu (MS/Excel, p.i.).
 • Fórmules Excel pròpies per a integració ERP.
 • Documentació transformable automàticament en un fitxer adjunt a un e-mail sense sortir de l'aplicació (PDF, p.i.).
 • Integració de codi de barres (mòdul gràfic per a disseny i generació).
 • Preconfiguració d'arxius ASCII per a la importació de dades d'altres aplicacions (consultar).
 • Accés directe per ODBC amb el que l'usuari pot definir-se informes, processos, etc. amb qualsevol eina del mercat.
 • Manual d'usuari. Ajuda on-line. Comunicació automàtica de documentació de novetats per a l'usuari.
 • Accés al servei d'atenció al client "Hot Line". Accés a l'àrea de clients de la web de KRITER.
 • Implantació senzilla i ràpida, sense intervenció de desenvolupadors. Aplicació completa de gestió comercial.


Plataformes

El sistema està desenvolupat sobre i pera  un entorn Windows, aprofitant d'aquesta manera tots els avantatges que això suposa: facilitat de maneig, intuïció de moviments, etc. La potent funcionalitat de l'aplicació ve donada per la seva avançada tecnologia, permetent la integració de processos particulars de cada empresa. Entorn MS/WINDOWS (Compatible MS TERMINAL SERVER y CITRIX).


Arquitectura Client/servidor

Aquesta estructura suposa el continu traspàs d'informació entre el servidor de la base de dades i les diferents unitats de treball, els clients (WNT, W2K, WXP, LINUX). Base de dades: Cosmos SQL, MS/SQL Server, Oracle, etc. (consultar).


Multi-divises, multi-magatzem, multi-empresa

Les possibilitats del sistema són múltiples, tant en divises, magatzems com en empreses. Això implica una gran varietat d'operacions que no troben obstacle a causa de les seves múltiples opcions. Doble moneda funcional. Multi-divisa. Multi-empresa. Multi-idioma (per usuari) disponible en castellà, català, anglès, portuguès, etc. Multi-centre (grups d'empreses, delegacions, punts de venda, etc.). multi-magatzem (per centres).


Personalització

La possibilitat de personalitzar l'entorn de l'aplicació per cada usuari ofereix l'avantatge de treballar més a gust, emmotllant la solució a les preferències personals. La flexibilitat derivada d'això ofereix una atractiva possibilitat dins de les múltiples opcions de KRITER ERP.


Seguretat

La solució permet a l'Administrador limitar qualsevol tipus d'objecte als diferents usuaris, per obtenir una major seguretat de les dades. Aquesta característica permet un maneig de dades personalitzat per usuari en funció de les operacions que aquest realitza. Control de l'accés de persones a les empreses. Definició de drets per a persones per a accessos restringits a empresa i procés. Traçabilitat (LOG) per usuari i processos per auditoria. Seguretat màxima en processos compromesos.