Serveis de comunicacions

Comunicacions segures

web                    

Software per a la seguretat en les comunicacions. Dissenyem polítiques i protocols per a que, units a les infraestructures de seguretat, sumen capes de protecció. Xifrat d'extrem a extrem, controls d'accés i actualitzacions de seguretat bàsica i avançada. Solucions que mantenen registres dels dispositius que es conecen a les xarxes privades de les empreses.

Preu del servei: Des de 65€ per Usuari/Dispositiu

Més informació


Import màxim de l'ajuda

Petites empreses d'entre 10 i 49 empleats 125€/Usuari (Fins a 48)
Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i 9 empleats 125€/Usuari (Fins a 9)
Microempreses d'entre 1 i 2 empleats i persones en situació d'autoocupació 125€/Usuari (Fins a 2)