Microsoft Power BI

Intel·ligència empresarial i analítica

web                    

Oferim una gamma completa de serveis de BI empresarial mitjançant Microsoft Power BI, que abarquen des de la preparació, evaluació i anàlisi de requisits fins al disseny i desenvolupament complet del projecte de BI. Integració amb altres bases de dades, panells estructurats i exportació de dades. Dotem a l'usuari d'informació sòlida a través de dades consultables en panells de control automatitzats i dissenyats per a facilitar una presa de decisions ràpida i segura.

Preu del servei: Desde 4000€

Més informació


Import màxim de l'ajuda

Petites empreses d'entre 10 i 49 empleats 4.000€ (3 Usuaris)
Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i 9 empleats 2.000€ (1 Usuari)
Microempreses d'entre 1 i 2 empleats i persones en situació d'autoocupació 1.500€ (1 Usuari)