Gestor de Coneixement: Funcionalitats Clau

Guanyi avantatges competitius basats en el coneixement

La gestió empresarial és aquella activitat empresarial que mitjançant diferents càrrecs: directors, consultors, productors, gerents...., cercarà millorar la productivitat i la competitivitat d'una empresa o d'un negoci. Gràcies al Gestor de Conocimiento, pot gestionar i dur a terme diligències que fan possible la realització d'una operació comercial o d'un anhel qualsevol. Habilitat per obtenir informació i transformar-la en un coneixement útil.

Principals funcionalitats del Gestor de Coneixement de KRITER ERP:

  • És una important ajuda en el procés productiu de l'empresa ja que possibilita la localització ràpida i guiada de les tasques i la documentació relacionada, amb establiment de prioritats i privilegis d'accés.
  • Per la seva organització i accessibilitat, proveeix a l'empresa dels procediments bàsics en qualsevol implantació per facilitar el desenvolupament de la normes de qualitat. Podent veure la situació en qualsevol moment d'un client, proveïdor, factura, efecte, etc.
  • Múltiples nivells de classificació de la informació, organitzada en Avisos, Tasques, Intervencions i Butlletins de Servei Tècnic.
  • Entorn amigable i fàcil d'usar. Personalitzable. La pantalla principal proporciona tota la informació del client, proveïdor, venedor, etc. La pantalla de localització ens guia en la recerca, informant de l'estat de les Tasques resoltes, pendents de resoldre, en espera de resposta etc., per departament, persona, client.
  • Possibilitat de crear Informes característics, de control de temps, d'avisos de tasques, de tècnics, clients, calendari laboral dels usuaris, etc.

El més important és que el Gestor de Coneixement ens permet comptar amb una organització adaptativa a les circunstàncies canviants de l'entorn. Es gestiona la informació o millor dit la sobrecàrrega d'informació.