Gestor de Coneixement. Beneficis

Beneficis del Gestor del Coneixement de Kriter (GCK)

Una utilització tipus del Gestor del Coneixement per a un procés comú a l'interior de la seva companyia consisteix per definir els processos des de la pantalla principal. Un avís l'informarà a cada moment de l'inici d'una petició de client, proveïdor, venedor o usuari.

Una vegada en marxa, l'eina ajuda a definir tasques i intervencions contemplant fins i tot la possibilitat opcional d'un butlletí de servei tècnic. Una pantalla de localització enllaçada a la pantalla principal proporciona l'ajuda necessària per poder identificar la situació tant dels avisos com de les tasques - aquelles que estiguin resoltes, en marxa, en espera de resposta, etc. - per departaments, per usuari, per persones, clients, dates, prioritats, etc. així com la situació en la qual es troba qualsevol document de KRITER ERP - pressupostos, demanats, albarans, factures, efectes i tots els que vostè tingui parametritzats-.

Mitjançant el Gestor del Coneixement, a més, disposarà dels informes més característics requerits per les activitats de tota l'empresa com són llistats de control de temps, informes d'avisos, avisos per clients, estat de les tasques, calendari laboral d'usuari, etc. podent obtenir-se d'un o diversos tècnics, d'un o diversos clients en un format de selecció o filtre característic de l'aplicació.

La informació que es treballa en aquests processos, capacita a incrementar la seva formació o habilitats pel desenvolupament de les seves tasques.