KRITER ERP i la gestió de Subcontractacions

En un mercat on cada vegada prima més la reducció de costos directes, la realitat de la subcontractació de parts del procés de fabricació és a l'ordre del dia.

El canvi tecnològic i organitzatiu en els sectors fabrils està intensificant la subcontractació (obtenir serveis d'una companyia externa) de la fabricació fins a límits que fa alguns anys haguessin estat insospitats. Les marques tendeixen a especialitzar-se en la investigació, el disseny i el màrqueting, contractant a proveïdors que s'encarreguen de fabricar components i acoblar. A més d'eliminar barreres d'entrada, aquest contract manufacturing afavoreix la consolidació sectorial, estimula la diversificació relacionada, i dilueix la diferenciació construïda sobre estratègies de "zero defectes" i varietat de gamma.

 

Circuit de Subcontractació. Funcionalitats Clau

Amb l'objecte d'oferir solució a aquesta necessitat KRITER ERP ha implementat en la seva el circuit de Subcontractacions el mòdul de Producció Multi-nivell. Iniciem el procés quan en una Ordre de Fabricació, es desitja realitzar Subcontractació. Generem una Comanda al Proveïdor del component amb la quantitat a fabricar. Alhora i de forma automàtica es produïx un traspàs de magatzem de la mercaderia, amb la missió de controlar l'estoc.

Una vegada el Proveïdor hagi realitzat l'activitat contractada servirà la Comanda, el qual serà recepcionat com un albarà de compra al proveïdor, el qual a l'estar vinculat a l'Ordre de Producció subcontratada (en la comanda), provocarà un procés automàtic de tancament de producció, en la quantitat i producte indicat.

Beneficis

Els avantatges del circuit són vàries, en primer lloc poder directament subcontratar tota la producció o una fase de la mateixa. Automatitzar els processos de creació de documents, reduint temps administratius i disposar de control sobre els articles a fabricar pel nostre proveïdor. Aquest control és múltiple ja que controlem en un document de compra tant quantitats com costos, per altra banda controlem l'estoc de material propi en proveïdors externs, mitjançant la realització de documents de traspàs de material a magatzems externs.

Al mateix temps tenim control d'integritat de dades, molt important en aquests processos, en els quals la subcontractació offshoring (comerç internacional), l'intercanvi de dades i documents augmenta el risc d'errors administratius, sent per tant necessari un major control i despeses de gestió. Amb el control subministrat per KRITER vam minimitzar aquest impacte econòmic sense renúncia al control.

Exemples d'aquests controls són:

  • Una comanda de Proveïdor o Compra que estigui associat a una Ordre de Producció, no es podrà modificar ni l'article ni la quantitat de la línia. Per aquest motiu, al servir manualment la Comanda, s'obliga que se serveixi la totalitat de la línia. És a dir controlem la recepció exacta de la quantitat subcontratada.
  • Per a eliminar una Ordre de Producció que tingui una Subcontractació, serà necessari primer eliminar la Subcontractació (Comanda de Proveïdor i Compra) associada. D'aquesta forma vam impedir que existissin documents de subcontració vius sobre una producció subcontratada que desitgem eliminar. De la mateixa manera tampoc es pot eliminar el Tancament de Producció que prové d'una Subcontractació des de l'Ordre de Producció, sinó que cal fer-lo eliminant la Compra associada.