Gestió de Projectes

Informació per a les seves decisions estratègiques

kriter software. Projectes.  ERP. CRM

La Gestió de Projectes integrat en KRITER ERP proporcionarà una planificació detallada d'un Projecte des de la creació del pressupost fins al seguiment de la situació financera, dels capítols parametritzats per l'usuari des dels materials, passant per la mà d'obra.

La Gestió de Projectes requereix una planificació detallada a més de la necessitat de realitzar seguiment en l'execució prenent com a partida els objectius marcats. A través de la Gestió de Projectes aconseguirà la comptabilització detallada i la planificació de tots els costos i factures d'un projecte o tasca. Detectarà desviacions en el moment en què es produeixin per poder-hi actuar en el moment que es produeixen.

Seguiment dels costos

La integració entre els processos de compres i vendes produeix la imputació permanent de costos. Pot utilitzar Projectes pel registre general i la facturació dels treballs en curs. Ja que els costos afecten un projecte, el sistema els registra automàticament en la comptabilitat de projectes i en els comptes corresponents d'altres àrees de l'aplicació (com pagaments a proveïdors).

A continuació, es realitza la facturació automàtica de tots els costos que es poden carregar evitant que no quedin costos sense facturar. Pot utilitzar Projectes pel càlcul de costos tradicional o per a la facturació i el seguiment de temps orientats al servei.

Eficàcia en l'execució de Projectes

L'àrea de l'aplicació Projectes li permet planificar amb exactitud i executar anàlisi de valors de consum, seguiments de projectes, ofertes, facturació, costos i registres de consums reals.

Els pressuposts i les estimacions poden crear-se perquè incloguin productes d'inventari, recursos i altres despeses. Pot especificar el nivell de detall que necessita i copiar els detalls d'altres pressuposts o estimacions. El consum real i les vendes poden enllaçar-se directament a línies de pressupostos individuals per comparar els costos estimats i els preus de venda. 

També pot organitzar pressupostos i estimacions en subactivitats denominades fases, subfases i tasques per extreure informació important sobre la rendibilitat a llarg termini de diferents aspectes dels projectes que realitza l'empresa. Mitjançant l'enllaç del consum real i les vendes a les fases, subfases i tasques del pressupost, pot comparar les mateixes activitats en diversos projectes diferents. No hi ha cap limitació en el nombre de subdivisions que pot realitzar.