Gestió d'Immobilitzat

Permetrà a la seva empresa la gestió i control d'immobilitzat.

La gestió d'Immobiltizat et permetrà tenir un control absolut dels teus actius possibilitant la generació dels assentament d'amortització, les baixes de l'immobilitzat i pla d'amortització de cada actiu de forma automàtica. Podràs obtenir amb rapidessa tot tipus de llistats pel control i seguiment dels diferents actius. És una de les grans oblidades a l'automatització de la gestió empresarial.  Les noves tecnologies han facilitat molt la vida als professionals. En aquest sentit, ha arribat l'hora de que les petites i mitjanes empreses perdin la por.

  • Gestiona tots els tipus d'amortització.
  • Generació d'assentaments comptables automàtics definibles (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals). Automatització de processos i càlculs.
  • Estructuració gràfica d'elements per grups.
  • Utilitats de gestió massiva d'elements.
  • Permet efectuar simulacions i recàlculs en cas de variacions.
  • Màxim nivell d'informació per elements: dades de compra, revaloritzacions, ubicacions, notes, baixes anticipades, vendes, etc.
  • Informes complets.
  • Visualització de l'estructura de grups i elements.
  • Visualització i entrada de dades de l'amortització d'un element.

En definitiva, una eina adequada per la gestió dels Immobilitzats ha de donar una solución comptable a la problemàtica dels actius fixos, permetre  la optimització del benefici.... Una bona gestió d'aquesta àrea permetrà a les empreses beneficiar-se econòmicament, a més d'oferir-li avantatges sobre una reducció de temps i errors en el maneig de la informació, i la disminució de la pèrdua i pèrdua dels actius.