Gestió d'articles

La Gestió d'articles són un punt fonamental del Programa de Gestió Empresarial KRITER ERP, són proposats per tal d'organitzar la informació requerida de forma intuïtiva, amb una fàcil adaptació a la realitat de cada organització.

La Gestió d'articles està dissenyada per organitzar la informació requerida de forma intuïtiva, adaptant-se fàcilment a la realitat de cada organització.

 • Codi principal i diversos codis alternatius.
 • Descripció completa i 2a descripció ampliada.
 • Gestió directa de l'enllaç E-COMMERCE per la publicació i actualització (permetre compra on-line).
 • Traçabilitat total del producte.
 • Famílies i subfamílies. Assignació de famílies a Capítols per a seguiment de projectes. Assignació de famílies o subfamílies a famílies pressupostàries.
 • Gestió de presentacions. Control d'articles bloquejats. Codis de barres.
 • Control de números de sèrie i/o números de lots (parametrització per la generació automàtica).
 • Situació exacta i immediata de cada moviment dels productes.
 • Control del "Punt Verd". Gestió d'alcohols. Fotografia on-line. Imatges vinculades.
 • Multiunitat (unitats, quilos, litres, metres lineals, metres quadrats, metres cúbics).
 • Condicions multiproveïdor (fitxes de compres completes).
 • Condicions especials multiclient: descomptes o preus per dates (veure àrea Clients).
 • Condicions especials multivenedor (veure àrea Clients).
 • Multitarifa amb històric de revisions.
 • Preus per quantitat.
 • Preu venda públic, preu venda públic recomanat, preu cost, preu mitjà de cost, últim preu cost, última data compra, últim proveïdor comprat. Tot això genèric, per proveïdor, per magatzem i amb control mensual.
 • Canvis de preus assistits (en % sobre cost, sobre venda, preus fixos, etc.).
 • Posicions d'inventari i costos mensuals.
 • Multiidioma.
 • Articles alternatius.
 • Packs i ofertes per quantitat i període de vigència configurable.
 • Composicions per a muntatges i producció manual o automàtica.
 • Últimes vendes i últimes compres.
 • Estoc real per centre i magatzem, desglossat per moviments a temps real. Control de comandes pendents d'entrar i sortir, confirmació de comandes i comandes en trànsit, ordre de recepció i preparació. Fabricacions pendents, material en dipòsit, rotació, etc.
 • Circuit ampliat de gestió de reservats.
 • Control de marges per operació, per article, per família, zona, venedor, etc. i amb períodes comparatius.
 • Estadístiques (mensuals i períodes comparats) de venda per clients, famílies, venedors, zones, etc.
 • Estadístiques (mensuals i períodes comparats) de compra per proveïdors i famílies.
 • ABC's de venda per quantitat, import i marge.
 • Fitxa de compres i vendes (quantitat i import): permet visualitzar les vendes / abonaments nets / bruts per mesos i anys il·limitats, navegant pels imports fins a visualitzar la factura.