Definició de nous tipus i àmbits d'IVA

KRITER Software, seguint el seu compromís amb els seus clients de millorar el producte i incorporar totes les millores legals que siguin necessàries, ha desenvolupat un ampli treball en la millora substancial de la gestió d'IVA i IGIC...

KRITER Software, seguint el seu compromís amb els seus clients de millorar el producte i incorporar totes les millores legals que siguin necessàries, ha desenvolupat un ampli treball en la millora substancial de la gestió d'IVA i IGIC, permetent, per exemple, a una empresa que tingui delegació a la península i Canàries, facturar indistintament als mateixos clients amb IVA i IGIC i declarar i complir amb les obligacions amb Hisenda.

Mentre que l'IVA és l'impost indirecte que grava el consum a Espanya (excepte Ceuta i Melilla) i presenta tres regimens diferents, general (21%), especial (10%) i d'equivalència (4%), l'IGIC, és l'impost de naturalesa indirecta que grava els lliuraments de béns i serveis realitzades a les Illes Canaries, així com les importacions que es realitzen en aquest territori. Aquest impost té un tipus impositiu més baix que l'IVA i compta amb cinc tipus que graven béns i activitats subjectes a l'IGIC, tipus zero (0%), reduït (3€), general (7%), incrementat (9,5€), especial incrementat (13,5%) i especials (entre 20-35%).

A més, a principis d'any, ha entrat en vigor la nova declaració d'IVA materialitzada en l'imprès i fitxers del 340. Aquests fitxers inclouen els registres dels diferents llibres d'IVA i IGIC que ha de portar una societat inscrita a Espanya.

Una millora significativa és la de poder definir tipus d'IVA o IGIC per a l'usuari administrador del sistema, a més d'incloure per separat totes les peculiaritats dels tipus d'IVA de la nostra legislació.

Tasques com registre de factures d'importació amb IVA meritat a la duana, el registre de factures de serveis intracomunitaris o les operacions triangulars, la declaració de béns d'inversió són tasques fàcils de realitzar per personal no qualificat.

D
efinició de tipus d'IVA:

Com la resta del producte, permet la correcció d'eventuals errors modificant les dades sense necessitat d'una gestió tediosa de factures.
Registre d'IVA d'una factura:

El registre de factures està pensat perquè personal amb poca qualificació sigui capaç de desenvolupar la tasca amb èxit.
Registre de Factures: