Gestió de Compres

Software per la Gestió del Procés d'Aprovisionament, Compres, Suport i generació de valor per a activitats operatives clau.

kriter software. Compres.  ERP. CRM

Gestió de Compres

Sabem que la gestió de compres és una de les tasques més importants a la cadena de subministraments. Una empresa pot millorar els seus marges de benefici seguint una política de aprovisionament adequada. L'èxit d'una empresa depèn directament d'aquesta bona gestió a les compres.

KRITER Software considera que el procés logístic és un dels processos estructurals més necessaris de l'empresa i els aspectes més importants són: el procés d' aprovisionament, el procés de producció (que fa referència a la producció dels productes a repartir i el seu transport des dels centres de producció) i el procés de distribució (que fa referència a la distribució de comandes i paquets de manera òptima).

La Gestió Logística a la seva companyia inclourà activitats relacionades amb el moviment de materials, productes acabats i semielaborats, materies primes, des de l'adquisició a proveïdores fins la venda als consumidors finals, incloent, l' emmagatzematge, producció i distribució de productes. El Programa de Gestió KRITER ERP automatitzarà i formalitzarà tots els processos de compres des de l'entrada de necessitats internes de compra fins al pagament dels proveïdors.

Disposarà d'una àgil coordinació dels processos de compra de la seva companyia, que li permetrà obtenir una visió global de la informació sobre tots els actors presents en el procés de proveïdors, productes i preus.

Una configuració de processos de validació garanteix una entrada de dades senzilla i segura. KRITER ERP entén que els informes i consultes han de permetre tenir un control complet des dels detalls de les comandes individuals fins a l'històric de comandes.

El Software KRITER ERP permet millorar la totalitat de les operacions logístiques. Afegeix valor proporcionant suport per a cicles de procés complets, d'aquesta manera pot gestionar la logística de manera integral.