Funcionalitats Clau. Contractes de Manteniment

Les empreses poden preveure els seus costos de manteniment, rebre una atenció preferent i aconseguir uns preus més econòmics pel Servei de Manteniment rebut

 Els contractes de manteniment faciliten el servei de Serveis Periòdics, i depenent del sector o de l'objecte, podran ser Serveis de Manteniment Preventiu (manteniment que té per missió mantenir un nivell de servei determinat en els equips, programant les intervencions dels seus punts vulnerables en el moment més oportú. Tipus, descripció, pròxima data execució, periodicitat,...) o Correctiu (conjunt de tasques destinades a corregir els defectes que es van presentant en els diferents equips), subscripciones, lloguers,... 

D'aquesta forma, les empreses poden preveure els seus costos de manteniment, reben una atenció preferent i aconsegueixen uns preus més econòmics pel Servei de Manteniment rebut.

  • Permet mantenir facturacions de serveis de manteniments, lloguers, subscripcions, etc. sota contractes amb períodes totalment definibles per l'usuari (venciments fixos, diaris, setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals, combinacions entre ells, etc.).
  • Descripcions ampliades del servei per a ús intern i extern. Ventall de venciments.
  • Avisos de revisió. Informes de facturació prevista. Generació automàtica de facturació.
  • Simulació de dates de generació i volums. Gestió i control de econòmic.
  • Control de configuració de les màquines del client i control de garanties. El sistema automatitza les ordres de revisió.