Etiquetes per a operadors logístics

El servei de mercaderia a clients necessita ser un procés àgil, amb l'objectiu de reduir els temps de magatzem.

kriter software. Etiquetes

El servei de mercaderia a clients necessita ser un procés àgil, amb l'objectiu de reduir els temps de magatzem

Per això dins d'aquest procés és necessària la identificació dels paquets o embalums a servir, i per això un etiquetatge eficaç es fa imprescindible. Aquesta problemàtica KRITER la resolt eficaçment mitjançant l'etiquetatge Eltron, que permet que l'empresa es defineixi les seves pròpies etiquetes.

Al seu torn quan el transport no és per mitjans propis de l'empresa, sinó que es recorre a operadors logístics externs, la càrrega administrativa es complica, ja que aquests operadors utilitzen formats propis d'etiquetatge. Per minimitzar aquest impacte negatiu, KRITER amplia en el seu mòdul d'Expedicions, la integració i impressió d'etiquetes amb els més importants operadors. En l'actual versió 12 s'integren TDN, AZKAR, SEUR, DHL, OCHOA, BUYTRAGO, ENDOPACK.

kriter software. Etiquetes

Després de la creació del format d'etiqueta i la parametrització de la integració i impressió de les mateixes, és possible la impressió des del mòdul d'Expedicions.

kriter software. Etiquetes

kriter software. Etiquetes

De la mateixa manera és possible l'enviament telemàtic del fitxer a l'operador amb la remesa d'expedicions.

kriter software. Etiquetes

 

Beneficis

  • Reducció de temps de magatzem per servir mercaderia.
  • Control de sortida de mercaderia, amb informació de transportista, expedició i data.
  • Control via codis de barres en les expedicions.
  • Impressió d'etiquetes d'operadors des del propi ERP, sense necessitat de duplicar les dades de les expedicions en programes dels operadors, reduint la càrrega administrativa en magatzem.
  • Generació de l'expedició per fitxers, per a enviament telemàtic als operadors, reduint igualment la càrrega administrativa.