Serveis Professionals i Tècnics

Reunir les persones correctes, al lloc adequat, en el moment oportú.

kriter software. Serveis Tècnics.  ERP. CRM

Les empreses de serveis professionals i tècnics s'enfronten a una sèrie de desafiaments, en l'actual context econòmic com són entre d'altres gestionar amb eficàcia els seus processos, maximitzar la satisfacció al client, i connectar els membres de l'equip professional amb clients i proveïdors o col·laboradors externs.  

L'efectivitat de l'organització de les empreses de professionals i serveis tècnics, depèn de la seva capacitat per afermar les seves habilitats col·lectives i especialitzar-se a generar negoci de manera eficient i oferir el producte del seu treball amb la més alta qualitat.

El seu principal objectiu és fer que l'empresa del seu client avanci. Aquestes organitzacions necessiten eines, programari per gestionar els seus objectius estratègics, millorar la utilització, reduir el temps de facturació, etc.


Complet. Flexible. Preparat pel futur

El programa de gestió empresarial KRITER ERP permet construir un entorn integrat en el qual pot definir els seus índexs, manegar els contractes, controlar els processos interns, augmentant la seva capacitat d'incorporar nous reptes professionals, disposarà d'informació vital sobre projectes i dades de l'empresa per a les seves decisions estratègiques.

A més, KRITER ERP li permetrà administrar els seus projectes des de l'inici fins a la fi, de manera que el seu personal pugui dur un registre del temps i els diners invertits, la qual cosa permet que la seva empresa faci un seguiment eficaç dels costos, les fites i els terminis.

KRITER ERP no és un software de gestió rígid. Es tracta d'un conjunt de programes que permet l'ús de programari personalitzat i de tercers, a més de permetre millores. En definitiva, proporciona la escalabilitat i flexibilitat que li permeten preparar-se pel futur. I li brinden solucions que són, al mateix temps, econòmiques i fàcils d'implementar. 

El programa de gestió  KRITER ERP per a serveis professionals i tècnics, augmentarà els seus beneficis, disposarà d'una major visibilitat dels clients, proveïdors, contractes, augmentarà la capacitat de realitzar previsions, reduint el temps de processos administratius, tot això augmentant la satisfacció i retenció dels clients.


Activitats del Sector

KRITER ERP permet donar suport a les millores pràctiques en els processos empresarials, així com optimitzar la gestió en diferents activitats del sector d'empreses de professionals i serveis tècnics:

  • Comptabilitat i tenidoria de llibres
  • Activitats jurídiques
  • Enginyeria, arquitectura
  • Publicitat i fotografia
  • Instal·ladors, instal·lacions elèctriques, aïllaments tèrmic, acústic i antivibratori,  fontaneria, instal·lacions de climatització, fusteria.
  • Serveis tècnics de reparació i manteniment
  • Serveis funeraris.
  • Activitats informàtiques
  • Serveis de neteja