Indústria

Programari de Gestió KRITER ERP. Informació per a les seves decisions estratègiques

kriter software. Industria.  ERP. CRM

La creixent pressió per reduir costos, continuar la consolidació de la indústria, la competència global i l'acceleració als temps de resposta són només alguns dels reptes que s'enfronten les empreses del sector industrial.

Per superar-los, les empreses estan posant en pràctica nous models de negoci, enfrontant-se a nous processos de negoci, investigant nous canals de col·laboració entre compradors i proveïdors, i incrementant l'eficiència i visibilitat de la cadena de subministrament.

KRITER ERP per a la Indústria  proposa solucions integradores i ofereix solucions molt diverses a la problemàtica de la indústria, millora de les relacions amb clients i optimització de la cadena de subministrament i de les operacions de l'empresa.

Proporcionem als nostres clients solucions basades en la nostra experiència en projectes i en el coneixement compartit per donar suport a les seves iniciatives actuals i futures. Els nostres professionals ajuden a clients a superar els reptes.

Activitats del sector

Les solucions KRITER ERP donen suport als processos empresarials des de les compres a la distribució i vendes, a les àrees d'activitat del sector:

  • Indústria de l' Alimentació. Conserves. Embotits.
  • Indústries del Tèxtil. Confecció. Cuir i calçat. Gènere de punt, Tèxtil, Adobat de pell.
  • Indústria de la fusta i el suro. Fusta. Perfils de fusta.
  • Edició, arts gràfiques i reproducció de suports gravats. Discogràfiques, Edició de llibres, Pòsters, Arts gràfiques.
  • Indústries químiques. Fabricació de pintures, vernissos, tints.
  • Indústries del cautxú i matèries plàstiques. Bosses embalatge. Figures d'artesania.
  • Metal·lúrgic i fabricació de productes metàl·lics mecanització de peces.
  • Indústria de material i equipament elèctric, electrònic i òptic. Llums, cables, cablejats, rellotgeria, lentilles, hardware.
  • Fabricació de mobles. Mobles i tapisseria.

Clients que opinen

REYES. Aconsegueix optimitzar la seva activitat quotidiana i perfeccionar els seus processos de producció i gestió logística. Mitjançant la implementació del gestor de coneixement de KRITER ERP. Coneix la història d'èxit d'aquest client.

MOTIC. Totes les delegacions de MOTIC a Europa es gestionen amb software ERP de KRITER. Gràcies al software KRITER ERP, MOTIC pot manegar de manera centralitzada i senzilla la seva àrea logística i comercial. 
Coneix la història d'èxit d'aquest client.