Gestió de Traçabilitat

Respondre a les exigències legals de la indústria amb les funcionalitats de gestió de la traçabilitat de KRITER ERP

kriter software. Traçabilitat.  ERP. CRM
Les funcionalitats per a la traçabilitat, més l'optimització de magatzem amb control de caducitats, les funcionalitats d'etiquetatge que disposa KRITER ERP a través dels mòduls Eltron, la possibilitat d'integració de lectures automatitzades de codis de barres i RFID, a més de la perfecta integració amb l'intercanvi electrònic de documents EDI, converteix a KRITER ERP en un efectiu programari de control de la cadena de subministrament global.

KRITER ERP contempla les funcionalitats per a una correcta gestió de la traçabilitat d'acord a les recomanacions de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial que permeten ajustar-se amb garanties a la normativa legal.

No només és possible controlar la traçabilitat de sèries/lots i caducitat (per a productes peribles) en sentit ascendent i descendent, sinó que també podem fer un seguiment de la traçabilitat de processos, en els quals pels processos de fabricació uns lots són transformats en d'altres, aconseguint mitjançant l'arbre de traçabilitat fer el seguiment bidireccional complet en ambdós sentits. Tant dels lots originals com dels lots resultants de la transformació.

Afegint un control addicional, requerit per qüestions de seguretat alimentària, és possible marcar i detectar de forma fàcil i àgil un procés de fabricació o un lot de producte que hagi assolit la seva caducitat.

A la vegada, no solament es controla el concepte de traçabilitat, sinó que és possible determinar l'estoc en magatzem amb una caducitat a data determinada, per tal de planificar ofertes sobre els productes evitant les pèrdues que la caducitat de productes en magatzem produeixen en les empreses. De la mateixa manera, és possible predefinir que les sortides de magatzem sempre tinguin lloc dels lots amb caducitat més pròxima.

Però... Què és exactament traçabilitat? 
Segons la AECOC, s'entén com traçabilitat aquells procediments preestablerts i autosuficients que permeten conèixer l'històric, la ubicació i la trajectòria d'un producte o lot de productes al llarg de la cadena de subministraments en un moment donat, a través d'unes eines determinades.

Segons aquest significat, hi ha dos fluxos diferents de la traçabilitat:

  • Traçabilitat descendent (és a dir, saber de manera precisa on són els lots de productes al llarg de la cadena de subministraments) per a fabricants.
  • Traçabilitat ascendent (és a dir, poder seguir exactament l'origen de la mercaderia i els processos pels quals ha passat abans d'arribar al punt final) per distribuïdors.

També hi ha la traçabilitat interna o traçabilitat de processos (és a dir, la capacitat de traçar al llarg del procés de producció.) Per tant, des del punt de vista d'una empresa, la traçabilitat consisteix en la capacitat d'associar els lots de producte acabat que produeix amb:

  • Les destinacions als que s'han enviat aquest lots de producte (traçabilitat descendent).
  • Els lots de matèries primeres amb els que van ser produïts (traçabilitat interna i ascendent).

Clients que opinen

MD VETERINARIA compleix la normativa legal del seu sector gràcies a l'eina de Traçabilitat. Buscàvem una solució informàtica amb capacitat d'escalabilitat, que fos flexible i possibilités la seva ampliació paral.lela a les necessitats de la notra empresa.

Conegui la història d'èxit d'aquest client.