Gestió Econòmic Financera

Software de Comptabilitat, Immobilitzat, Cartera d'Efectes, Gestió de Cobraments i Pagaments: Obtingui control. Recopili informació. Creï valor.

kriter software. Gestió econòmic financera.  ERP. CRM

Comptabilitat, NIC NIIF, PGC, Cartera de Cobraments i Pagaments, Immobilitzat

La gestió econòmica financera abasta les activitats relacionades des de la Comptabilitat general, a la Gestió de Cartera de Cobraments i pagaments. S'ofereix un control i integració en tota l'empresa de tota la informació financera i empresarial essencial per a la presa de decisions estratègiques i operatives. Millorar la gestió dels controls interns, simplificar l'anàlisi financer permetent dur a terme processos de negoci adaptables i transformar les finances en un procés centrat en el valor. En definitiva es tracta d'un anàlisii presa de decisions sobre les necessitats financeres d'una societat, tractant d'utilitzar els recursos financiers per la consecució dels objetius socials.

En un món tan globalitzat com el que vivim, KRITER ERP Finances li ofereix el control i la integració a tota l'empresa de la informació financera i empresarial essencial per a la presa de decisions. Planifiqui, organitzi i avaluï els recursos econòmics-financers amb l'objectiu d'aconseguir la consecució dels objectius de l'empresa de la forma més eficaç i eficient.

Amb KRITER ERP Finances, la seva organització podrà aconseguir una comptabilitat transparent i segura, millorar la seva anàlisi i també com gestionar el rendiment, beneficis i el creixement del seu negoci. Si la seva organització poseeix una bona gestió financera, la consecució dels seus objectius serà més fàcil i serà més probable que tot funcioni correctament.