Gestió del Coneixement

Guanyi avantatges competitives basades en el coneixement.

kriter software. Gestió Coneixement.  ERP. CRM

El mòdul Gestor del Coneixement de KRITER ERP proporciona la planificació, el seguiment i el control de tots els processos executats en els circuits de la seva empresa.

Amb aquesta solució podrà comptar amb tota la informació dels nombrosos processos de gestió que intervenen en els circuits de la seva empresa de manera integrada sense importar la font des d'on aquesta informació procedeixi: sistemes de gestió transaccionals -ERP, CRM o SCM-, informació continguda en documents ofimàtics -correu, fax, processadors de text, fulls de càlcul, presentacions- i fins i tot l'experiència individual acumulada pels professionals de la seva empresa saber fer, els seus procediments de treball o la situació real de cada gestió iniciada.

Objectiu Final

Posar a disposició de tota la cadena de la seva organització tota la informació necessària, que està en poder del seu personal, per a la presa correcta de decisions basades en el coneixement, a fi d'augmentar-ne el valor. Com hem dit, aquests beneficis són aplicables a tota l'empresa però especialment als departaments amb fort contingut de gestió i seguiment com poden ser els d'administració, tresoreria, I+D, qualitat i SAT.

El Gestor del Coneixement dóna la possibilitat de definir, documentar-se i planificar la durada prevista i la data d'execució de cada una de les tasques a realitzar dins de l'empresa. Posteriorment, es realitza el control i el seguiment de les tasques així com el tractament de la informació i documentació generada en les diverses intervencions realitzades al llarg de tot el procés: gestions, dates, temps intervencions, documentació, correus electrònics intercanviats, etc.

El principi de funcionament de l'aplicació és extremadament senzill: el gestor del coneixement enllaça perfectament amb la seva implementació de KRITER ERP perquè pugui emmagatzemar tota la informació que genera podent fer-ne un seguiment exhaustiu per a posteriorment compartir-lo de forma col·lectiva i realitzar les anàlisi pertinents que li permetin potenciar, mantenir o corregir les activitats que la seva companyia realitza dia a dia.

Obtingui el full de producte.