Fabricants de teixits

kriter software. Teixits

Mantenir una posició de lideratge al mercat depèn, a més, de dotar a l'organització d'alts nivells d'agilitat per a la gestió dels seus processos interns,  d'assegurar un subministrament constant al mercat a pesar de les seves canviants demandes, d'una oferta ajustada als requeriments del client, de temps de lliurament exactes, i el que és més important, una absoluta optimització de tots els recursos interns de l'empresa.

LA SEVA Empresa necessita una Solució de cost competitiu i ràpida implantació

 • Coordinar estocs i inventari des d'un a múltiples magatzems en temps real.
 • Assegurar el subministrament als seus clients amb temps de lliurament exactes.
 • Control  del procés de fabricació, maquinària, operaris, peces, fitxes tècniques.
 • Oferir al mercat els millors preus sense sacrificar la màxima rentabilitat.
 • Saber exactament quines són les àrees on és competitiu i quines necessita millorar.

Màxima Funcionalitat

kriter software. Teixits

 

 

KRITER ERP  ha desenvolupat una solució integral de Software de Gestió ERP que li ofereix una plataforma modular única per gestionar de manera eficient els processos més comuns en empreses dedicades a la fabricació i distribució de TEIXITS.

OPTIMITZI PROCESSOS DE FABRICACIÓ

Control absolut dels processos de fabricació. Assignació de càrregues de treball a màquines i operaris i llançament d'ordres de producció.

 •  
 •  
 •  
 • Fitxa de matèria prima, fil disponible Teixit i peces en cru, enviaments de reoperacions de tint i peces acabades.
 • Ordres de Producció, control de la producció de maquinària.
 • Gestió de tallers externs i contractistes, tints i acabats, operacions internes.
 • Pesatge de peces automatitzat i integrat en el procés de fabricació i ordres de producció.
 • Gestió multiunitat, metres liniales, kilograms.
 • Definició d'escandalls dels productes de forma senzilla, controlant en tot moment les desviacions dels consums i rendiments, plaços i preus tant internes com de subcontratistes, així com els estocs en tota la cadena productiva.


Compres Proveïdors i Costos
Gestió de comandes i tarifes de proveïdors, control de transportistes, programació de compres de MP, altres compres i embalatges, gestió de lots des de la compra, cost per registre d'activitats.

 • Analítica i càlcul efectiu de necessitats de compra.
 • Gestió i control d'importacions.
 • Disponibilitat online de la informació de proveïdors i documents annexes.


Gestió de Magatzem
Doble unitat de mesura real peces/kg, control de pes, rendiments i mermes, llistes de materials (escandalls) dinàmiques, múltiples magatzems, sales i dipòsits.

 • Control estoc de Matèria Prima.
 • Control estoc de Peces en cru i acabades.


Logística i Expedicions
Recepció de comandes i condicions per client i específic de grans superfícies, preparació d'expedicions de comandes per ruta, vehicles o agència, fulls de càrrega per agències, targetons i etiquetes per direcció de lliurament, càlcul i control dels ports (suportats i suplits), control de preus, descomptes, ofertes i promocions, seguiment de l'embalum, gestió de lots en venda, i generació d'etiquetes EAN.


Magatzems de Trànsit
Les compres poden ser realitzades mitjançant magatzems de trànsit. El cost dels productes podrà ser afectat per recàrregues o bonificacions deguts al cost d'emmagatzematge en dipòsits aliens.


Visibilitat de l'estoc
Pantalles d'ordre de càrrega que recullen les comandes pendents de servir i els agrupa segons criteris. El servei de comandes pot optimitzar-se mitjançant Picking.


Gestió Econòmic Financer
Mòduls que permeten controlar i analitzar amb total seguretat i fiabilitat la informació financera de la companyia i establir tendències per enfrontar-se a les operacions de futur.


Gestió Comercial i Vendes
Grans superfícies, facturació per client o agrupador (cadena), vista de risc per client o agrupador, EDI amb grans superíficies, gestió d'auto vendes i prevenda (opció de mobilitat), planificació i seguiment d'objetius de venda, comissions en funció de compliment d'objetius, gestió de campanyes, estadístiques per vendes i seguiment de zones, proveïdors, etc.

Cas d'Èxit TÈXTILS VALEA