Contractes Manteniment

Informació de Gestió pel Servei de Manteniment

kriter software. Contractes de manteniment

Els Contractes de Manteniment faciliten la prestació de Serveis Periòdics, i depenent del sector o de l'objecte, podran ser Serveis de Manteniment Preventiu o Correctiu, Subscripcions, Lloguers, etc...

Així, donarà serveis externs o interns amb el compromís de revisió, reparació i manteniment en perfectes condicions d'ús dels equips o instal·lacions de l'empresa beneficiària.

D'aquesta forma, les empreses poden calcular de forma previsible els seus costos de Manteniment, reben una atenció preferent i aconsegueixen uns preus més barats pel Servei de Manteniment rebut.

Disposi de la informació necessària sobre els Serveis realitzats, instal·lacions, equips

La utilització del Mòdul de Contractes de Manteniment de la Solució KRITER ERP oferirà múltiples opcions per portar a terme la Gestió de les activitats relacionades, amb l'objectiu d'aconseguir control i eficiència en els recursos destinats, a més d'informes d'anàlisi de l'activitat per a la presa de decisions.

  • La Gestió de Contractes ens permet definir els actius a mantenir d'una forma àmplia mitjançant configuracions, és a dir, la informació d'equips i instal·lacions que s'incorporen al manteniment. Control de garanties.
  • Descripcions ampliades del servei per a ús intern i extern. Disponibilitat amplia de periodicitats als venciments, diaris, setmanals, mensuals, trimestrals, o combinacions.
  • Sistema de Supervisió i/o planificació de les tasques correctives i preventives. El sistema automatitza les ordres de revisió.
  • Gestió i control econòmic, generació automàtica de facturació, informes de facturació prevista, simulació de dates de generació i volums.