Anàlisi d’usabilitat

Basem el nostre treball en l'experiència de l'usuari. Reflexionar sobre aquesta experiència farà que es construeixi una site millor, més accesible i usable.

Des del moment inicial de cada projecte ens posem a la pell del públic objetiu al qui va dirigit, convertint aquest en l'autèntic protagonista. Prèviament a qualsevol projecte de presència, màrqueting o comunicació online creem prototips de totes les peces de comunicació (pàgines web, microsites, e-mailing, butlletins, etc.) i definim de forma detallada l’estructura de navegació web, creació de directoris i bases de dades apropiades per cada funció.

El web no deixa de ser un medi per interactuar o dialogar amb el consumidor actual o potencial amb l’objectiu d’incrementar el grau de satisfacció relacional amb el client actual o de persuadir el client potencial de que pot relacionar-se satisfactòriament amb la marca o empresa protagonista del web.

En definitiva, doncs, reconeixem la importància d’Internet com a mitjà, suport o vincle tecnològic, però contextualitzem el seu valor en l’espai de màrqueting com a gestor de la relació amb el consumidor i responsable de la construcció de la imatge de la marca o empresa. KRITER Software estudia la forma de dissenyar el lloc web perque els usuaris puguin interactuar amb ells de la forma més fàcil, còmode i intuïtiva possible i la millor forma de crear aquest lloc web usable és realitzant un disseny centrat en l'usari, dissenyant per i per l'usuari.

Malgrat tot, com a totes les situacions en les que una marca o empresa es presenta davant la clientela actual i potencial, cal eliminar al màxim els riscos i assegurar-se de que l’efecte que la marca o empresa provocarà en l’audiència és positiu.