Empreses Públiques

La millor manera de continuar sent ràpids, d'estar informats i de mostrar-se receptius.

kriter software. Empresa pública

Programa de Gestió Empresarial Software ERP per Administració d'Empreses Públiques.

En empreses de l'Administració Pública, innovació, modernització i millora de la qualitat dels serveis, són alguns dels condicionants del procés de canvi continu que caracteritza la nostra societat. Això implica la necessitat diària que les administracions modernes adaptin les seves estructures organitzatives i funcionals als reptes que planteja aquest nou context, la qual cosa sens dubte potencia els efectes positius sobre la societat.

Per aconseguir la implantació efectiva, KRITER ERP per a les Empreses Públiques de l'Administració ofereix la possibilitat d'una transformació reeixida, possibilitant més eficiència en tota l'organització, connectant els diferents àmbits d'informació generada, integrant els processos de diferents departaments.

El Programa de Gestió Empresarial KRITER ERP permetrà prendre decisions, minimitzant riscs a partir d'informació actualitzada, facilitarà la resolució de problemes amb major rapidesa amb la possibilitat d'accedir a informació integrada i transparent en tots els departaments de l'organització.

Des de fa gairebé 20 anys, KRITER ERP disposa de solucions per a Empreses de l'Administració Pública i proporciona contínuament eines que reflecteixen l'experiència col·lectiva de KRITER Software i moltes organitzacions pertanyents a diverses indústries. Provat. Estable. Assegurat. Les solucions KRITER ERP aprofiten les millors pràctiques obtingudes a partir de la nostra àmplia base de clients.


Activitats del Sector

El Programa de Gestió Empresarial KRITER ERP per a Empreses de l'Administració Pública dona suport als processos i ajuda a la gestió, en diferents activitats del Sector.

  • Empreses de serveis.
  • Agències.
  • Centres tecnològics.
  • Fundacions.