Activitats Associatives

Informació per les seves decisions estratègiques

Les creixents necessitats de Gestió en les Activitats Associatives, Culturals, Recreatives, Esportives, Patronals,... imposen la necessitat de desenvolupar sistemes de treball eficaços, sense embussos de gestió en les diferents activitats en compliment dels seus principis fundacionals.

Innovació, modernització, millora de la qualitat dels serveis, són alguns dels condicionants del procés de canvi continu que caracteritza la nostra societat, i que tenen el seu trasllat a les activitats associatives.

Gestió moderna adaptada a estructures organitzatives àgils són els reptes que planteja aquest nou context, la qual cosa sens dubte potencia els efectes positius sobre els objectius de la pròpia Associació.

Per aconseguir la implantació efectiva, el programari de gestió software KRITER ERP per a les Activitats Associatives, Recreatives, Culturals, Esportives, Patronals, ofereix la possibilitat d'una transformació reeixida, generant més eficiència en tota l'organització, connectant els diferents àmbits d'informació, integrant els processos de diferents departaments.

El Programari de Gestió, Software KRITER ERP permetrà prendre decisions, minimitzant riscos a partir d'informació actualitzada, resoldrà problemes amb rapidesa amb la possibilitat d'accedir a informació integrada i transparent.

Des de fa 20 anys, KRITER ERP és el proveïdor de programari i proporciona contínuament solucions que reflecteixen l'experiència col·lectiva de KRITER Software i moltes organitzacions pertanyents a diverses indústries.


Clients que opinen

CECOT aconsegueix una gestió automatitzada i consolidada de la seva complexa estructura. Gràcies a les funcionalitats del Software de Gestió Empresarial KRITER ERP avui  CECOT és capaç de gestionar les seves tres àrees crítiques d'acció, garantint una total visibilitat de gestió als seus socis. Conegui la història d'èxit d'aquest client.