Confirming de pagaments

Una de les operatives bancàries que les entitats financeres ofereixen a les empreses, és la gestió del pagament als proveïdors de les empreses via Confirming.

El confirming equival a un pagament certificat, amb la diferència que aquí el banc avala el pagament al proveïdor. És un Factoring Invers.
Per instrumentalitzar-lo l'empresa lliura a una entitat financera remeses de pagaments a proveïdors, procedint aquell al venciment a carregar al compte bancari els pagaments i transferir aquests imports als proveïdors.

Amb aquesta via les empreses obtenen diversos beneficis com millorar la seva imatge davant els seus proveïdors a l'estar avalats els seus pagaments per una institució financera, evitar costos d'emissió de pagarés i xecs, redueixen incidències, etc. I els proveïdors tenen garantit el pagament minimitzant riscos d'impagament. L'entitat financera per la seva banda obté comissions de les empreses que contracten el Confirming i interessos de proveïdors en cas d'avançament del pagament.

Per recollir aquesta modalitat, KRITER Software en versió 12, ha habilitat a Cartera l'opció d'activar el circuit de confirmació en remeses de pagaments.

Després de parametritzar la cartera, activant aquesta opció, definició del compte del confirming, tant en cartera com en la definició de Canals. En generar les remeses de pagaments és possible seleccionar la remesa de Confirming.

 

kriter software. Confirming de pagaments

 

kriter software. Confirming de pagaments

 

BENEFICIS
- Reducció de temps administratius al poder generar la remesa des de l'ERP sense necessitat de l'ús de programes externs o de banca electrònica que exigeixen duplicar el treball.
- Generació de fitxer per processament telemàtic per l'entitat financera en format CSB.
- Comptabilització automàtica dels pagaments a proveïdors de la remesa.
- Optimització i augment de control en la gestió de pagaments a proveïdors.