Gestió Empresarial i Control del Circuit Comercial de Vendes

Amb el Programa de Gestió KRITER ERP el control de les operacions comercials poden iniciar-se directament sobre la factura o per qualsevol punt de la cadena (pressupost, comanda, ordre de preparació, albarà, factura, cartera, etc.)

 • Enllaça amb el Gestor del Coneixement.
 • Els moviments d'estoc es realitzen a temps real.
 • Tracte específic per al material en dipòsit (tramesa i facturació).
 • Tots els processos estan extremadament agilitzats i amb les ajudes màximes a l'usuari:
 • Còpia de pressupostos a comandes o albarans (total o parcial).
 • Còpia de comandes a albarans (total o parcial).
 • Còpia d'albarans a albarans (total o parcial).
 • Còpia d'entrades de material a albarans (total o parcial).
 • Informació detallada d'estoc (veure àrea d' articles).
 • Ajuda gràfica mitjançant colors representatius per cada situació d'estoc.
 • Informació de valoració de l'operació en temps real.
 • Control de risc (informació constant amb desbloqueig de superació mitjançant clau de signatura de persona autoritzada).
 • Control marge comercial a cada article amb possibilitat d'avís o bloqueig per clau autoritzada.
 • Gestió de bloqueig per vendes sense estoc.
 • Procés agilitzat per la venda mostrador amb tiquet i/o albarà (TPV).
 • Previsualització del document i impressió immediata.
 • Les condicions comercials s'arrosseguen des de la fitxa del client però poden ser modificades per a cada operació.
 • Tots els camps de les línies de pressupostos, comandes i albarans són configurables per a cada usuari, és a dir, poden mostrar-se o no, i permetre la seva modificació o no.
 • Qualsevol operació, amb el Dret corresponent assignat, pot tornar-se enrere, reflexionant-se automàticament la situació anterior en la cadena (pressupost / factura proforma / comanda / albará / factura).
 • La facturació agrupada permet facturar per països, zones, rutes, dates, sèries d' albarans, imports superiors a certa quantitat, per divises, etc.
 • Totes les operacions poden assignar-se a un centre de cost per albarà i/o línia amb el que existeix un control de projectes, de forma que s'obté un seguiment dels costos específics d' una operació concreta, tant de material com de serveis.
 • Els diferents documents poden ser tant en la moneda funcional com en la divisa corresponent. Pot obtenir-se, immediatament, una còpia de qualsevol document emès anteriorment.
 • Emissió de documents auxiliars com etiquetes d'enviament, albarans de transport, ordres de recollida, etc.
 • Integració (importació / exportació) amb diferents formats per a Terminals Portàtils de Captura de Dades (TPCD) per a prevenda, auto-venda, etc.