PILSES aconsegueix optimitzar els seus recursos i automatitzar la gestió amb KRITER ERP

''PILSES porta 40 anys al mercat i els darrers 11 aproximadament treballant amb KRITER ERP. Aquesta solució, de funcionament simple i intuitiu, ens permet resoldre de forma àgil i senzilla el 99% dels processos diaris del nostre sector.''

kriter software. Maquinaria

L'empresa té els seus orígens el 1969, quan D. Manuel Neira comença l'activitat de comercialització de màquines i eines a La Estrada (Pontevedra). En successives etapes passa a ampliar la seva zona de treball a Galicia, Lleó, Zamora i Asturies.

PILSES a dia d'avui és una empresa dedicada a la comercialització i reparació de maquinaria. Eines de tall, abrasió, eines manuals, metrologia i soldadura, amb un servei d'assistència tècnica a càrrec del personal propi altament qualificat per a la posada en marxa, manteniment i reparació de les màquines. Sent uns referents del sector a l'Àrea Nordest de la Península.

Ubicada a la localitat de Porriño, ciutat pròxima a Vigo, està instal·lada en un ampli edifici on es pot visitar una exposició permanent dels seus productes en una àrea de més de 2.000m2; amb una plantilla d'una trentena de persones, dedicades a l'administració i gestió d'empresa, gestió de magatzem, servei tècnic i comercial.

SITUACIÓ INICIAL

El creixement experimentat per PILSES, va provocar la necessitat de modernitzar les eines de gestió utilitzades fins el moment.

La no disponibilitat d'un sistema informàtic eficient provocava multiplicar esforços per a gestionar la companyia d'acord amb les necessitats.

La informació estava dispersa, amb les conseqüents pèrdues de recursos i temps. El control manual de la varietat de les dades i l'estoc dels milers de referències amb les que treballen i l'alta rotació de les mateixes suposaven un gran repte. Aquestes dificultats limitaven el creixement potencial i la possibilitat de treballar amb clients amb un alt grau d'exigència.

Conscients d'estar en un sector molt competitiu havien de comptar amb una solució adaptada a complexes processos de comandes d'articles i a clients amb necessitats específiques.

Un nou model tecnològic que permetés treballar de manera integrada la informació que generava la comercialització dels seus productes. Una aplicació que a més incorporés la regulació i normativa del sector i que permetés màxima agilitat i adaptació dels seus processos.

 

ELECCIÓ DE KRITER ERP

Després de l'evaluació de diverses alternatives es decideix per KRITER ERP ja que la solució s'adapta a les seves necessitats.

La solució inclou mòduls específics per al negoci de la distribució com la gestió del magatzem, control d'inventaris, comandes i devolucions, gestió de comissions, vendes i compres per múltiples, etc.

A més, conceptes com la gestió automatitzada de l'aprovisionament, amb avaluació del risc i gestió de cartera d'efectes dins de l'àrea de distribució, la solució aporta una automatització del magatzem molt satisfactòria que permet definir tots els processos de treball de manera senzilla.

Així mateix es contempla el mòdul d'estadístiques que permet a PILSES elaborar i gestionar informes i anàlisi de totes les seves operacions. 

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ

El període d'implantació de l'eina de KRITER Software en l'estructura de PILSES va durar tot just 2 mesos, incloent els processos formatius d'usuaris.

Després de la importació de l'informació existent i la configuració de les eines realitzades específicament, s'optimitza tot el circuit de l'organització.

Gràcies a la flexibilitat de la solució el procés d'implantació es va realitzar en paral·lel a la formació d'usuaris, proves de test i validació.

''PILSES porta 40 anys al mercat i els últims 11 aproximadament treballant amb KRITER ERP. Aquesta solució, de funcionament simple i intuitiu, ens permet resoldre de forma àgil i senzilla el 99% dels processos diaris del nostre sector.'' José Souto. Adjunt a Gerència
 

BENEFICIS

La solució de KRITER Software permet a PILSES un alt grau d'optimització dels seus processos administratius, permetent focalitzar-se en el control de la informació, més que en la mecanització de la mateixa.

Amb la informació i automatització del magatzem a dia d'avui es reben i es lliuren una gran quantitat de referéncies amb agilitat i control exhaustiu de l'estoc. L'eina de Càlcul de Necessitats permet una correcta gestió per a l'aprovisionament dels magatzems a més de garantir una alta disponibilitat de la mercaderia.

Amb l'aplicació KRITER ERP, PILSES disposa d'un control i integració absoluta de la informació, essencial en la presa de decisions, disposant d'una panoràmica precisa i en temps real.

Cas d'Èxit