CAPRICHO ANDALUZ. Distribució i traçabilitat alimentària

A Cabra, a l'interior de la Subbètica cordobesa, CAPRICHO ANDALUZ, fundada el 1998 produeix oli d'oliva verge extra, sempre de la màxima qualitat, extraient tota l' essència del fruit de l'olivera amb una integració....

A Cabra, a l'interior de la Subbètica cordobesa, CAPRICHO ANDALUZ, fundada el 1998 produeix oli d'oliva verge extra, sempre de la màxima qualitat, extraient tota l'essència del fruit de l'olivera amb una integració vertical del producte, doncs posseeix cultius propis i realitza a les seves instal·lacions la recollida d'oliva, la molinada, envasat i distribució.

A més d'oli d'oliva  verge extra propi, disposa d'una gran varietat de marques per a cobrir totes les expectatives del mercat, oferint olis d'oliva verge, d'oliva verge suau, especialitats mono varietals, olis Premium, a més d'un gran assortiment d'altres productes en terrines unidosi, sent pioners a Espanya en aquest innovador i higiènic format, tomàquet, patés, salses, vinagres, cremes balsàmiques, snacks...

Elabora i comercialitza productes naturals derivats de l'olivera, és una marca reconeguda entre fabricants, distribuïdors i consumidors.

Gràcies a la solució de traçabilitat s'adequa a la normativa controlant en tot moment on està cada un dels seus productes i localitzant cada lot al punt de destinació de forma immediata.

kriter sotware. Alimentació

“Aconseguir garantir la traçabilitat a la fabricació, distribució i comercialització dels nostres productes, és una exigència legal que amb KRITER ERP complim de manera senzilla”.

Francisco Serrano. IT Manager

Situació Inicial

Amb un important volum de facturació anual CAPRICHO ANDALUZ disposa de modernes i àmplies instal·lacions adaptades a les últimes tecnologies, un modern molí per a la molinada, dos cellers amb capacitat per a més d'un milió de quilos d'oli i quatre línies d'envasament que li permeten estar preparats per a oferir al mercat productes de la més alta qualitat.

El creixement experimentat per CAPRICHO ANDALUZ en els últims anys, va provocar la necessitat de modernitzar les eines de gestió. Era necessari un nou suport tecnològic de gestió que permetés abordar de manera integrada la informació generada per la fabricació, comercialització, seguiment i traçabilitat dels seus productes.

Elecció de KRITER ERP

Després de l'avaluació de diverses alternatives es decideix per KRITER ERP que proporcionava les eines necessàries per a la gestió de les diferents unitats de gestió, realitzar les Previsions de Compra adequades, gestionar la varietat de presentacions del producte, integrant qualsevol moviment al flux administratiu de l'empresa: comandes, compres, albarans, reposicions, logística, estadístiques, càlculs de preus, marges, cartera de comandes i cobraments.


Procés d'Implantació

El període d'implantació de l'eina de KRITER Software a l'estructura de CAPRICHO ANDALUZ va durar 4 setmanes, incloent-hi els processos formatius d'usuaris de les facilitats que els oferia el producte. Després de la importació de la informació existent i la configuració de les eines realitzades específicament, s'optimitza tot el circuit de l'organització.

Amb posterioritat i conforme les necessitats de gestió creixien, es van incorporar mòduls de Picking per a optimitzar el treball del servei de comandes a magatzem. Fent servir PDA´s sense fil per a l'esmentada gestió.

kriter software. Alimentació

Beneficis

La solució de KRITER Software permet a CAPRICHO ANDALUZ gestionar tots els processos de la cadena de gestió de valor dels seus productes des de la fabricació a la  distribució i comercialització del seu producte, amb totes les particularitats que presenta, des de la realització d'Ofertes tenint en compte multitud d'aspectes afectats, fins la realització de Previsions de Compra d'acord amb paràmetres concrets, per a garantir la disponibilitat del producte.  Amb l'eina de gestió empresarial que CAPRICHO ANDALUZ  aconsegueix optimitzar l'estoc al magatzem, donar resposta immediata a les necessitats dels seus diferents clients i, en conseqüència, reduir costos de producció al màxim.

Gràcies a KRITER ERP l'empresa disposa d'un control global de la seva producció centralitzant tota la informació del seu negoci en una eina única aportant dinamisme, seguretat i capacitat de reacció a la gerència en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. El sistema d'informació inclou mòduls específics per al negoci  com són  la gestió del magatzem, el control d'inventari, comandes i devolucions, gestió d'avisos, gestió de comissions, etiquetatge mitjançant un codi de barres i a més incorpora conceptes com la gestió automatitzada d'aprovisionament, gestió financera integrada amb la gestió empresarial, amb avaluació del risc i gestió de cartera d'efectes.

El Software s'adapta a la normativa sanitària que obliga a tenir un control absolut de cada lot de fabricació de productes de la cadena alimentaria que surten de fàbrica en termes de caducitat, fabricació, composició i qualitat. Gràcies a la solució de traçabilitat CAPRICHO ANDALUZ s'adequa a la normativa legal del seu sector, ja que pot controlar en tot moment on està cada un dels seus productes i localitzar cada lot al punt de destinació de forma immediata com enuncia la mateixa llei. Aquesta funcionalitat aporta a la fàbrica valor afegit i una assegurança de qualitat davant els clients.

No només és possible controlar la traçabilitat de sèries/lots i caducitat (per a productes peribles) en sentit ascendent i descendent, sinó que també es pot fer un seguiment de la traçabilitat de processos, en els quals pels processos de fabricació uns lots són transformats en altres, aconseguint mitjançant l'arbre de traçabilitat fer el seguiment bidireccional complet en ambdós sentits. Tant dels lots originals com dels lots resultants de la transformació.

Cas d'Èxit PDF