Noves possibilitats per al càlcul de comissions

La política comercial i la fixació de comissions per objectius als venedors és vital per al funcionament d'una empresa.

kriter software. Càlcul comissions.  ERP. CRM

La política comercial i la fixació de comissions per objectius als venedors és vital per al funcionament d'una empresa. Aquesta fixació de comissions es regeix per unes condicions a assolir pels venedors per obtenir el dret al cobrament de les mateixes.
A la realitat quotidiana de les empreses es produeixen vendes pel departament comercial que es troben fora de les condicions pactades, i per això les comissions no serien d'aplicació. Això pot comportar disminució de vendes per desmotivació de l'equip, retencions de comandes pels comercials fins a complir objectius mensuals, etc.

KRITER amb la versió 12, ha ampliat les possibilitats de càlcul de comissions de venedors, permetent penalitzar les comissions d'un albarà de venda, bé restant un import total de la comissió en l'albarà, bé restant un import per línia de l'albarà a la base de la comissió.

 

Després d'activar el paràmetre que controla aquesta opció és possible passar a l'albarà l'import total a descomptar de la comissió en aquest document. Bé a nivell de capçalera, bé a nivell de línies.

Aquesta informació és recollida per la fitxa de la comissió de la factura, i mostrada en els corresponents informes de comissions.

 

Beneficis

  • Contemplar la penalització d'imports en bonificacions, sense renúncia a la mateixa
  • Objectivitat davant l'equip comercial i reducció de contingències amb el mateix
  • Tramitació de comandes sense retencions per consecució d'objectius