Software ERP de gestió en empreses del sector alimentació i begudes

Software per la indústria de l'alimentació, conserves, embutits, càrniques, fabricants i distribuïdors oli, productes agraris, alimentació, comestibles, dietètica, llegum, sucre, xocolata, botigues alimentació i begudes.

kriter software. Alimentació. ERP. CRM

Màximes exigències

L'impacte de l'increment de la competència internacional, les noves tecnològies, els canvis en la regulació i les presions dels consumidors, exposen a empreses productores i distribuïdores del sector d'alimentació i begudes a una sèrie de desafiaments. Per l'experiència de KRITER software en el sector, detectem que els nostres clients demanden solucions efectives i provades, les quals li ofereixen un posicionament en el mercat amb les suficients garanties per no haver de preocupar-se ni dels canvis tecnològics, ni dels canvis legislatius. Sent suficientment flexibles com per adequar-se al canvi sense que aquest sigui traumàtic per a l'empresa i permetent-los créixer amb les seves necessitats, sense posar en risc la inversió realitzada.

 

Aconseguir garantir la traçabilitat en la fabricació, distribució i comercialització dels nostres productes, és una exigència legal que amb KRITER ERP complim de manera senzilla”.

Francisco Serrano. IT Manager de Capricho AndaluzCaso ÉxitoPDF

 

Entre les demandes detectades destaquen:

 • Gestionar àgilment un gran número de referències sense importar la seva multiunitat (caixes, palets, containers, etc).
 • Assegurar el subministrament als seus clients amb temps d'entrega exactes.
 • Coordinar estocs i inventari des d'un a múltiples magatzems en temps real.
 • Control i visibilitat instantània de la cadena de subministrament per la presa àgil de decisions.
 • Etiquetatge de múltiple informació, amb codis de barres avançats.
 • Sincronització de la cadena de producció amb la recepció de matèries primes, per evitar pèrdues de producció, caducitat de productes i perdues en els temps de subministrament a clients.
 • Adequació als requisits legals en el sector (control sobre la traçabilitat dels aliments, control de l'impost càrnic, etc.).
 • Potenciar les solucions tecnològiques més enllà del canal de distribució, per incrementar els avantatges competitius.
 • Oferir al mercat els millors preus sense sacrificar la màxima rentabilitat.
 • Saber exactament quines són les àrees on és competitiu i quines necessita millora.
 • Necessitat de reduir costos i augmentar el control de la mercaderia d'orígen i destí, en un contexte d'augment dels fluxes comercials internacionals, en mercats cada vegada més amplis i competitius.
 • Mantenir la lealtat del consumidor sent necessari inversions en despeses de promoció i de la satisfacció de les seves demandes: continu interès per productes saludables, demanda de productes que aporten conveniència i creixent impacte de la marca de la distribució. Fidelització del client i consumidor mitjançant el control de les seves demandes i reivindicacions.

"En una inspecció de traçabilitat, superem expectatives per la rapidesa que podíem localitzar lots, productes i matèries primeres''

Enoch López. Gerent Adjunt d' Ecologicos AhimsaCaso ÉxitoPDF

 

 

KRITER ERP pel sector de l'alimentació ofereix una plataforma modular única per gestionar de manera eficient els processos més comuns en empreses dedicades a la fabricació, distribució pel sector de l'alimentació i begudes, oferint solucions a les demandes del sector.

 

 

 

Etiquetes de producte

El sistema permet definir etiquetes complexes amb informació del producte terminat, fins el nivell constituent i  podent l'usuari incloure els conceptes legals per poder imprimir etiquetes informatives segons les exigències legals vigents. La informació de les etiquetes pot dependre en última instància de la fòrmula del producte. Quant la fòrmula d'un producte varia, canvia la informació continguda a les etiquetes.

Distribució

Per atendre les comandes dels clients, KRITER ERP compta amb pantalles d'ordre de càrrega que recullen les comandes pendents de servir i les agrupen segons criteris. Per completar les càrregues, el sistema permet afegir comandes de clients fora de criteri com per exemple comandes de clients que necessiten ser servits en properes dates. El servei de comandes pot optimizar-se mitjançant picking de forma que en el mateix moment de mecanització del mateix, està disponible a la consola de picking dels magatzems (logístics o no), per ser servit.

Fabricació

La fabricació es pot realitzar contra comanda i contra estoc. En ambdós casos el sistema pot estar lligat a sistemes de producció ja existents en planta. Des del càlcul de necessitats es poden  llançar ordres de producció, amb les quantitats de productes acabats de produir i les quantitats de matèria prima a utilitzar. Així com la generació de comandes a proveïdor en cas de productes terminats no fabrils o matèries primes amb estoc insuficient per la producció. Podem controlar la producció mitjançant un sistema simple o en múltiples nivells amb control de fases i costos de les mateixes a nivell de temps, operaris i maquinàries.

 
“Les exigències legislatives i la competitivitat del mercat ens obliguen a comptar amb tecnologia punta que elimini al màxim el marge d'error i agilitzi els nostres processos”.   Marc Pauner. Gerent de Pasapesca.Caso ÉxitoPDF 

 

Traçabilitat dels productes

Durant tots els processos, des de la compra a la distribució, passant pel magatzematge i la fabricació, es manté sempre un seguiment dels números de lot dels productes. A partir d'un número de lot d'un producte acabat, el sistema permet localitzar els números de lot de tots els seus components. Igualment, podem saber en quins números de lot de producte acabat es troba un número de lot d'un determinat component. També podem obtenir informació de, per exemple, a quins clients s'ha venut un producte que contingui un determinat número de lot d'un component. Així mateix disposem d'un control de caducitats de matèries primes en el procés productiu, en cas de fabricacions, que ens permetin detectar aquesta anomalia i per tant eliminar el cost associat al rebuig de tota la producció.

Visibilitat de l'estoc

Pantalles d'ordre de càrrega que recullen les comandes pendents de servir i les agrupa segons criteris. El servei de comandes pot optimizar-se mitjançant picking de forma que en el mateix moment de mecanització del mateix, a través de la consola de picking dels magatzems (logístics o no), per ser servit.

magatzem de trànsit

Les compres poden ser realitzades per mitjà de magatzems de trànsit. El cost dels productes podrà ser afectat per recàrregues o bonificacions degudes al cost d'emmagatzematge en dipòsits aliens. 

Gestió de magatzem

Doble unitat de mesura real peces/kg, control de pes, rendiments i mermes, llistes de materials (escandalls) dinàmiques, múltiples magatzems, sales i dipòsits.

Compres i costos

Gestió de comandes i tarifes de proveïdors, control de transportites, programació de compres de MP, altres compres i embalatges, gestió de lots des de la compra, cost per registre d'activitats.

Logística i expedicions

Recepció de comandes i condicions per client i específic de grans superfícies, preparació d'expedicions de comandes per ruta, vehicles o agència, fulls de càrrega per agències, targetons i etiquetes per direcció d'entrega, càlcul i control dels ports (suportats i bestretes), control de preus, descomptes, ofertes i promocions, seguiment del paquet, gestió de lots en venda, i generació d'etiquetes EAN.

Gestió comercial i vendes

Grans superfícies, facturació per client o agrupador (cadena), vista de risc per client o agrupador, EDI amb grans superíficies, gestió d'autovendes i prevenda (opció de mobilitat), planificació i seguiment d'objetius de venda, comissions en funció de compliment d'objetius, gestió de campanyes, estadístiques per vendes i seguiment de zones, proveïdores, etc.

Usabilitat

L'usuari troba de forma intuïtiva la informació que necessita. Màxim rendiment, efectivitat i eficiència amb una senzilla formació dels usuaris. 

Implantació ràpida

Operativa des del primer moment, és capaç de personalizar-se segons els seus requeriments sense  necessitat de complements addicionals de programació.

Preu competitiu

Les majors prestacions amb una inversió ajustada a la realitat de la seva empresa que es complementen, a més, amb els millors serveis de consultoria.

En definitiva KRITER ERP constitueix una plataforma amb amplies funcionalitats que a més li garanteix resultats contrastables amb un retorn de la inversió garantitzat. A més col·laborem amb empreses líders en el seu sector, que ens permeten abarcar projectes complexes (magatzems robotitzats, integració de produccions en cadena amb l'ERP, vinculació amb solucions de mobilitat i control de flotes, etc.) ajudant-los a disminuir els riscos tecnològics i de negoci, augmentar la seva competitivitat i a potenciar i protegir la creació de valor. Per més informació sobre els nostres serveis, o si prefereix que un dels nostres professionals es posi en contacte amb vosté, contacti amb nosaltres.